Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

K3 trenger nye sykepleierkolleger

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i en kirurgisk sengepost. Vi har ledig fast stilling i 100 % og svangerskapsvikariat i 90% med snarlig oppstart. Derfor ser vi nå etter nye kollegaer til vår spennende og varierte sengepost. Hos oss kan du bidra med faglige erfaringer og positive bidrag for å opprettholde et vårt gode arbeidsmiljø.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:  

Vår sengepost ligger i 12. etasje og har 24 senger med øre-, nese- hals-, urologi- og øyepasienter. Avdelingen har stor faglig bredde og et godt arbeidsmiljø. Vi samarbeider bredt med andre avdelinger i Vestre Viken, og vårt fokus er pasientenes individuelle behov, god pasientflyt, tverrfaglighet, arbeidsflyt, kvalitet i vårt arbeid og kompetanseutvikling for de ansatte. 

Ved intern rekruttering kan det bli ledig vikariat i tilsvarende stilling.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring fra kirurgisk sengepost, og gjerne et eller flere av våre fagfelt
 • Har tilleggsutdanning innen for eksempel kreft
 • Erfaring i DIPS og Metavision 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

 • Har gode samarbeidsevner, men er også selvstendig og målrettet i utførelsen av arbeidet
 • Er positiv, omgjengelig og lett kunne omgås alle typer mennesker.
 • Har evne til god, omsorgsfull og profesjonell kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Er lærevillig og har faglig engasjement
 • Har fokus på pasientens behov og autonomi
 • Ønsker faglig utvikling og kompetanseheving
 • Har høy grad av omstillingsevne og fleksibilitet

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Ønsketurnus 
 • Hyggelige kollegaer og nært samarbeid på tvers av profesjoner.
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 
 •