Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Jurist Rådgiver/Seniorrådgiver

Offentlig forvaltning

Vi ønsker å styrke vårt juridiske team i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) med en initiativrik og ressurssterk rådgiver. 

NCSC er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM har ett av Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings -og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling. NSM har en sentral rolle i Norges håndtering av den pågående sikkerhetspolitiske situasjonen.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Senteret har en viktig rolle som møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet. Mye av arbeidet i NCSC foregår på strategisk nivå, og i tett samarbeid med våre styrende departementer.

Arbeidsoppgaver:

 • Juridisk rådgivning knyttet til et særdeles viktig og aktuelt samfunnsoppdrag
 • Deltakelse i regelverksutvikling og annet utredningsarbeid innenfor NSM/NCSCs fagområder
 • Tilrettelegging for eksterne revisjoner og kontroller
 • Bidra i kontakt med nasjonale og internasjonale partnere
 • Andre oppgaver innen det juridiske teamets ansvarsområde

 NCSC er i kontinuerlig utvikling, og innholdet i stillingen vil kunne justeres i tråd med dette.

Kvalifikasjoner:     

Må ha:

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
 • God kunnskap om samspillet mellom teknologi, jus og politikk
 • Minimum 2-3 års arbeidserfaring som jurist/advokat

Det er ønskelig med erfaring innenfor en eller flere av følgende områder: 

 • Rettslige problemstillinger knyttet til arbeid med stats- og samfunnssikkerhet
 • Utredningsarbeid og/eller regelverksarbeid
 • Forvaltningsrett
 • Personvernrett
 • Rettslige problemstillinger knyttet til IKT og cybersikkerhet
 • Relevant EU-lovgivning
 • Kjennskap til sikkerhetsloven

VI ser etter deg som:

 • Kan arbeide selvstendig og er initiativrik, analytisk, strukturert og leveranseorientert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Aktiv, kvalitetsbevisst og humørfylt.
 • Høy arbeidsmoral og arbeidskapasitet.
 • Du er samfunnsengasjert, og interessert i å lære mer om hvordan teknologiske endringer påvirker samfunnet.

Du må kunne samarbeide med ulike faggrupper, og være positiv og fleksibel. Motivasjon, interesse og egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser. Arbeidssted er for tiden i NSMs lokaler i Oslo. NSM vil fram mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.


Stillingen er plassert som rådgiver/ seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364) og lønnes i spennet kr. 600 000 til kr. 850 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Du må kunne klareres og autoriseres i henhold til NSM interne retningslinjer.

Du må ha Norsk statsborgerskap.

Du må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom du ønsker å reserve deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden og vedlegg ved å benytte linken.