Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Jurist/rådgiver - byggesak

Offentlig forvaltning

Det er i Lillestrøm det skjer! Vil du være med å bygge og videreutvikle byen og tettstedene? Kommunalområde byggesak og geodata i Lillestrøm kommune søker etter to jurister til avdeling ytre og avdeling store bygg og anlegg.

Kommunalområde byggesak og geodata består av 4 avdelinger og en fagenhet, hvor kjerneoppgavene er å behandle alle typer byggesaker, saker etter matrikkelloven samt føre tilsyn og drive ulovlighetsoppfølging. Avdeling store bygg og anlegg behandler byggesaker, klagesaker og delesaker innenfor sentrumsområder og felt regulert til blokkbebyggelse, næring, kontor, industri, skole og barnehage m.m.  Avdeling ytre behandler byggesaker, klagesaker og delesaker i det geografiske området som var tidligere Fet og Sørum kommune.

Til disse stillingene ønsker vi to jurister med interesse for offentlig forvaltning innenfor plan- og bygningsloven og øvrig relevant lovverk. 

Avdelingen har pr. i dag 6 saksbehandlere samt en avdelingsleder. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt. 
Kommunalområde byggesak og geodata består for tiden av 40 ansatte. 

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen (cand.jur.) eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Meget gode formuleringsevner i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med å presentere muntlig og å holde foredrag
 • Du må forstå og kunne gjøre gode juridiske vurderinger innen plan- og bygningsrett og tilstøtende regelverk
 • Det er en fordel med innsikt og erfaring med plan- og bygningslovgivningen
 • For stilling på avdeling ytre er det en fordel med erfaring med saker innen LNF.
 • Kjennskap til og interesse for arkitekturfaglige tema som byutvikling, arkitektur og bokvalitet er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt både av god forvaltning og god by- og stedsutvikling
 • Du har evne til å prioritere og gjennomføre arbeidsoppgavene med høy faglig kvalitet
 • Du er løsningsorientert og kan tilegne deg ny kunnskap raskt
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du trives med et høyt tempo og høye krav til produksjon
 • Du har evnen til å jobbe selvstendig, og samarbeider godt
 • Du liker å yte service
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø- innenfor plan- og byggesaksbehandling i en av landets 10 største kommuner
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Lønn etter hovedtariffavtalen 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjemmekontor inntil to dager pr uke kan avtales 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid 
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer  

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, i samsvar med offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkere vil bli varslet i forkant dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.