Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Jurist / Advokat

Offentlig forvaltning

Juridisk avdeling ved Sykehuset Østfold søker etter jurist/advokat, som sammen med avdelingens øvrige medarbeidere skal bistå sykehusledelse og øvrig ledelse/stab med blant annet juridisk rådgivning og saksbehandling på en rekke rettsområder, bl.a. personvernrett, helserett, generell forvaltningsrett og arbeidsrett. Den som ansettes vil bli en del av et engasjert, hyggelig og faglig sterk miljø.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Den som ansettes vil ha som en av sine hovedoppgaver å arbeide med juridiske problemstillinger på personvernområdet. Vi søker derfor etter deg som kan bidra til å skape entusiasme for personvern gjennom ditt engasjement for jusfaget! 

Du må ha, eller ønske å skaffe deg, god forståelse for sykehusets databehandlingsaktiviteter, IKT-systemer, informasjonssikkerhet og personvernbehov.

Din arbeidshverdag vil være preget av arbeid med krevende juridiske problemstillinger. Arbeidsoppgavene forutsetter samarbeid med ledere på ulike nivåer, forsknings- og fagmiljøer, informasjonssikkerhetsleder og IKT-avdelingen, i tillegg til kolleger i egen avdeling. Stillingen vil by på et vidt spenn av problemstillinger, fra det prinsipielle til det strategiske og operative. Du må derfor evne å være både prinsipiell og å se problemstillinger du arbeider med i et større perspektiv.

Som jurist/advokat i sykehuset vil du være en del av et faglig nettverk i Helse Sør-Øst.

Stillingen som lyses ut er ledig etter at en av avdelingens to advokater, som også har hatt rollen som sykehusets personvernombud, har valgt å søke andre utfordringer. Det vurderes nå om det skal være et felles personvernombud i Helse Sør-Øst, og funksjonen som personvernombud inngår derfor ikke i stillingen som nå lyses ut. Dersom prosessen skulle ende med at sykehusene fortsatt skal ha egne personvernombud, kan det senere bli aktuelt å legge funksjonen som personvernombud til stillingen som nå utlyses.   
 

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Godt juridisk skjønn
 • Ønskelig med erfaring fra
  • personvernrett
  • forvaltningsrett
  • helserett

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, og derfor legger vi stor vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Evner å arbeide selvstendig
 • Har gode samarbeidsegenskaper og evne til å trekke nytte av aktuelle fagmiljøer i sykehuset
 • Er komfortabel med å kommunisere ut faget og evner å forklare komplekse temaer på en forståelig måte
 • Evne til å arbeide over profesjonsgrenser
 • Har god prioriteringsevne knyttet til arbeidsmengde og kapasitet 
 • Har en metodisk tilnærming og arbeidsstil
 • Har en genuin interesse for å holde deg faglig oppdatert

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og utviklende fagmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • God opplæring av nye medarbeidere
 • Tjenestetelefon
 • Parkeringsordning
 • Firmahytter
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.