• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  03.02.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4327315
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Jurist

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en proaktiv jurist med engasjement for klima og miljø!

Ved Miljøenheten i Trondheim kommune er det ledig en fast 100 prosent stilling som jurist, med oppstart etter avtale. 

Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.

Det forutsetter bred og koordinert innsats fra hele kommunen og bysamfunnet innen områder som areal- og energiplanlegging, bygg og anlegg, forbruk og sirkulær økonomi, mobilitet og samferdsel, samt klimatilpasning.

Reduksjon av klimagassutslipp i arealplanleggingen er et høyt prioritert område i arbeidet med klimaplanen. Vi i Trondheim kommune ønsker å styrke vår juridiske kompetanse innenfor klima- og miljøområdet. Nå søker vi etter en proaktiv jurist til fast stilling. Det gjøres oppmerksom på at vi også i egen annonse søker etter en jurist til toårig prosjektstilling. Både denne faste stillingen og prosjektstillingen skal i tett samarbeid med øvrig juristmiljø i kommunen bidra til å tolke regelverket, utrede handlingsrommet og forankre krav og tiltak i kommunens planarbeid.

Stillingen er organisert i avdeling klima og samfunn i Miljøenheten. Avdelingen klima og samfunn har ansvar for å lede og koordinere arbeidet med å gjennomføre Trondheim kommunes klimaplan. Avdelingen har for tiden 14 medarbeidere som arbeider for klimaomstilling både i kommunens egen virksomhet og i samfunnet forøvrig. Stillingen vil ved behov også bidra med juridisk kompetanse for de to andre fagavdelingene i Miljøenheten - avdeling for miljørettet helsevern og forurensning samt avdeling for landbruk og naturforvaltning.

Vi er et inkluderende, positivt og framoverlent kompetansemiljø med stort engasjement for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

Vi ønsker at du skal være en sentral medspiller i enheten og en rådgiver innenfor ditt fagfelt for å bidra til at vi sammen når våre mål. De mest sentrale lovverkene for stillingen er forvaltnings- og offentlighetsloven samt plan- og bygningsloven. Også lovverk knyttet til miljø og landbruk vil komme til anvendelse i arbeidet (naturmangfoldloven, forurensningsloven, folkehelseloven samt landbrukslovgivning). Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Vurdere hjemmelsgrunnlag for å stille klima‐, energi‐ og miljøkrav i reguleringsplaner og hvordan kravene kan sikres i byggesaksbehandling
 • Dialog, kunnskapsutveksling og samarbeid med andre kommuner (etablert storbynettverk innenfor klimaområdet) og relevante aktører som er inne i samme prosess 
 • Bidra i arbeid med å utarbeide og forankre rutiner som sikrer at planprosessene kan bidra til at kommunen oppnår sine klima- og miljømål
 • Annen juridisk bistand på enheten, ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap/cand. jur. 
 • Erfaring med plan- og bygningsloven 
 • God forståelse av forvaltnings- og offentlighetsloven
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med lovverk knyttet til miljøfeltet
 • Erfaring med prosjekt- og endringsledelse og rapportering
 • Klima- og miljøkompetanse, gjerne relatert til klimagassutslipp og arealbruk

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som tar initiativ, har gjennomføringskraft og trives med påvirkning for å skape nødvendige endringer. Du jobber analytisk og strukturert og evner å styre egen arbeidshverdag. Tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i stillingen og det er derfor viktig at du er konstruktiv i din måte å samarbeide med andre på.

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å gjøre Trondheim enda bedre
 • Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Kontorer rett ved torvet, Trondheims midtpunkt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kommunens pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  03.02.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4327315
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune