Jurist

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en jurist med interesse for forebyggende sikkerhet og kjennskap til sikkerhetsloven. Du er strukturert, engasjert og samarbeider godt med andre. Du er løsningsorientert og evner å se muligheter for utvikling av nye fagområder. I enhet for fagutvikling vil du arbeide innenfor flere ulike fagfelt, og må kunne se helhet på tvers av disse.

Stillingen er plassert i enheten for fagutvikling. Enheten er en tverrfaglig utviklingsenhet, og har som oppgave å utvikle forebyggende sikkerhet på tvers av fagområdene personellsikkerhet, fysisk sikkerhet, digital sikkerhet og sikkerhetsstyring. Arbeidet med å motvirke sikkerhetstruende investeringer og innsidetrusselen står sentralt. Enheten er en del av seksjon for fagutvikling og rådgivning. 

Hovedoppgaver:

 • Bistå med juridiske avklaringer omkring sikkerhetslovens virkeområde
 • Utvikle NSMs faggrunnlag innen forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Utarbeide håndbøker, veiledninger og annet relevant fagmateriale innenfor sikkerhetslovens virkeområde
 • Gi veiledning og bistand til risikovurderinger og tiltaksvurderinger i den enkelte virksomhet med vekt på sikkerhetsstyring
 • Utvikle og holde kurs innen forebyggende sikkerhet
 • Utøvelse av myndighet og koordinering innen enhetens fagfelt

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innen juridiske fag (minimum 5 år/masternivå)
 • Kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med kompetanse innen forvaltningsrett
 • Det er ønskelig med erfaring og formell kompetanse innen forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Det er ønskelig med undervisningserfaring
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i departement og/eller direktorat

 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er løsningsorientert
 • Kan formidle komplekse faglige problemstillinger på en enkel måte
 • Har gode samarbeidsevner og formidleregenskaper
 • Er analytisk og har evne til å se strategiske og helhetlige sammenhenger
 • Tar initiativ innenfor gitte rammer
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364), med lønnsspenn fra 553.500 til 702.100 (lønnstrinn 61-74) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes dersom søkeren er særlig godt kvalifisert. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå Hemmelig. 


Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.