• Bedrift
  Kvam kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5600, NORHEIMSUND
  KVAM
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4673791
 • Se her for andre jobber fra Kvam kommune
Ledig stilling

Kvam kommune

Juridisk rådgjevar

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Kvam herad forvaltar store økonomiske ressursar, både i drifts-, investeringsmidlar og eigedelar. Kommunen har no ledig fast stilling som jurist som vil få ansvar for å levera juridisk rådgjeving internt i Kvam herad og representera kommunen i tvistesaker og rettssaker. Du vil bidra med kompetanse i bl.a. kontraktsrådgjeving, avtaleforvaltning , innkjøpsprosessar og kommunal eigedomsforvaltning. Kommunen kan også vurdera å gjera om stillinga til ei advokatfullmektigstilling. Som jurist er du  ein viktig del av den analytiske kompetansen i Kvam herad. Arbeidsoppgåvene er varierte, utfordrande og stillinga yter støtte til heile den kommunale organisasjonen med totalt ca. 1000 tilsette.

Arbeidsoppgåver

 • Juridisk rådgjeving tverrfagleg i Kvam herad
 • Forhandlingar og tvisteløysing - representera kommunen i tvistesaker og rettsaker i samarbeid med øverste leiing i kommunen
 • Kontraktsrådgjeving, avtaleforvaltning og sakshandsaming
 • Bidra med kompetanse og leia innkjøpsprosessar etter lov om offentlege anskaffingar
 • Bidra med kompetanse i kommunale utviklingsprosjekt
 • Ivareta Kvam herad sine interesser som grunneigar

Kvalifikasjonar

 • Master i rettsvitskap/relevant juridisk kompetanse på masternivå
 • Fordel med erfaring frå offentleg sektor og offentlege anskaffingar
 • Ynskjeleg med kjennskap til og forståing for samspelet mellom politikk og administrasjon 
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne 
 • Digital kompetanse og interesse for å utvikla bruk av digitale løysingar
Personlege eigenskapar

Me ser etter deg som er analytisk, nøyaktig og strukturert. Du er profesjonell og har mot og evne til å gjennomføra tiltak og aktivitetar til det beste for Kvam herad. Du er god til å samarbeida og kommunisera med alle deler av organisasjonen, både skriftleg og munnleg. Du jobbar godt både sjølvstendig, i team og trivst med varierte arbeidsoppgåver. Me ser etter deg med gode samarbeidsevner, god forståing for detaljar, samtidig som du ser heilskapen i det du jobbar med. Vidare legg me vekt på at du er initiativrik og nysgjerrig, resultat- og utviklingsorientert.

I tillegg har du:

 • Stå-på-vilje og gjennomføringskraft
 • Evne til å jobba under tidspress og levera som avtalt
 • Interesse for utvikling og bruk av IT-verktøy som forbetrar arbeidsprosessar
Vi tilbyr

Spennande, meiningsfulle og utfordrande arbeidsoppgåver hos ein viktig samfunnsaktør som er i stor endring
Eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø der me jobber saman for å utvikla kvarandre og Kvam herad
Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsvilkår
Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling


Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.  

 • Bedrift
  Kvam kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5600, NORHEIMSUND
  KVAM
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4673791
 • Se her for andre jobber fra Kvam kommune
Stillingsannonse i Hordaland Folkeblad
 • Ditt lokale arbeidsmarked
 • Del annonsen i eget nettverk
 • Over 100.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
Legg ut jobbannonse