Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Jordmor med fagansvar for inneliggende gravide

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Vi har ledig 2-års engasjement som fagutviklingsjordmor på observasjonspost for gravide. 

Observasjonspost for gravide er en sengepost for gravide med komplikasjoner i svangerskapet. Det kan være premature rier, prematur vannavgang, Pre-eklampsi, ulike varianter av diabetes, hypertensjon eller andre komplikasjoner knyttet til ulike grunnsykdommer. I tillegg har vi et stort ansvar for gravide som får sin fødsel igangsatt. Mange kvinner som igangsettes starter på Observasjonsposten og overflyttes til føden etterhvert som de går i fødsel. Vi har også ansvar for familier som mister sitt barn  før eller etter fødsel. Dette er familier i krise som trenger god oppfølging og mye informasjon. Vi har tidvis også ansvar for barselpasienter som av ulike grunner ikke kan ligge på barselhotellet. Ved Observasjonspost for gravide på Ullevål får du anledning til å benytte et stort spekter av din kompetanse!

På observasjonspost for gravide jobber det både jordmødre og sykepleiere. I lys av dagens jordmormangel blir samarbeid og oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper ekstra viktig for å kunne yte den gode behandlingen våre pasienter trenger. Fagutviklingsjordmor har ansvar for å bygge opp kompetanse og styrke og tilrettelegge for faglig utvikling for begge grupper. Arbeidet innebærer tett samarbeid med enhetsleder og seksjonsoverlege og stedfortrederfunksjon for enhetsleder. Stillingen er en turnusstilling med klinisk arbeid hver tredje helg og ellers ved behov.

Jf.Helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiattest

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Jordmorfaglig ansvar for inneliggende gravide
 • Opplæring av nye medarbeidere - herunder ansvar for opplæringsmapper med informasjon og sjekklister
 • Utarbeidelse og revisjon av prosedyrer
 • Veiledning av studenter
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid - herunder bidra til gode samarbeidsrutiner mellom ulike yrkesgrupper
 • Samarbeide tett med de andre enhetene
 • Stedfortreder for enhetsleder

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som jordmor
 • Minimum 3 års erfaring som jordmor
 • Det er en fordel med master
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper - kjennskap til Partus og Dips

Personlige egenskaper:

 • Du trives i et hektisk miljø og behersker å flere sammenfallende oppgaver
 • Du er åpen for nye utfordringer
 • Du er fleksibel, entusiastisk og tilpasningsdyktig
 • Du liker å jobbe i team sammen med andre dyktige kollegaer

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Utviklingssamtaler
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Intern opplæring vil bli gitt