Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Jordmor, faste stillinger  og vikariat

Offentlig forvaltning

Gynekologisk/føde sengepost, er en kombinert post med 4 fødestuer og 17 barselsenger, samt 3 gynekologiske senger. I tillegg drives det poliklinikk på Hamar og Elverum. Dette gir en unik mulighet til å arbeide med kvinnehelse i et helhetlig perspektiv.  I avdelingen jobber jordmødre, barnepleiere og sykepleiere tett sammen for å yte god omsorg til alle pasientgrupper.

Gynekologisk/føde sengepost har følgende stillinger ledig for jordmor:

Jordmor 90% fast. Ledig f.o.m 22. august 2022 eller etter avtale.  

Jordmor 80% fast. Ledig f.o.m. 22. august eller etter avtale.

Jordmor 80% vikariat. Ledig f.o.m. 22. august 2022  t.o.m. 20. august 2023, oppstart kan endres etter etter avtale.

Vikariat som jordmor kan søkes av sykepleier med interesse for kvinnehelse og barsel, og vil bli vurdert dersom det ikke er kvalifiserte søkere.

Andre stillingsbrøker kan bli ledige dersom det blir interne opprykk i stillinger. Har du andre ønsker om stillingsbrøk hører vi også gjerne fra deg, skriv dette i søknaden.

Ring gjerne seksjonsleder dersom du lurer på hvordan det er å jobbe som jordmor hos oss.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientoppfølging og omsorg for den gravide gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Observasjon og stell av det nyfødte barnet.
 • Oppfølging av mor, barn og familien på barselavdelingen.
 • Pleie og behandling av gynekologiske pasienter.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som jordmor og sykepleier.
 • Det er ønskelig med utdannelse i akupunktur.
 • Erfaring fra arbeid i føde/barselavdeling er ønskelig.
 • Det er ønskelig at søker har kjennskap til Partus, Milou, Metavison og DIPS og er STAN sertifisert.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og engasjement for kvinnehelse.
 • Evne til å takle stressede situasjoner, høyt arbeidstempo og tredelt turnus.
 • Evne til å jobbe selvstendig og gjøre raske prioriteringer.
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Du får engasjerte kollegaer som er opptatt av faglig kvalitet og pasientens beste.
 • Faste fagdager i turnus.
 • Tredelt turnus med hver 3. helg. I stillingsbrøker under 40 % kan hver 4. helg vurderes. 
 • Ønskerelatert turnus.
 • Et arbeidsmiljø preget av fokus på kompetanse, engasjement og godt humør!

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.