Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Jordmor 2 x 80% vikariat

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet Tynset ligger i Østerdalen mellom Elverum og Trondheim og er akuttsjukehuset i Fjellregionen. Vi har et opptaksområde på ca 25.000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St. Olavs Hospital. Innenfor opptaksområdet er det også prehospitale tjenester, DPS og BUP. Det er flere avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehusets nærhet til hovedkommunikasjonslinjer (tog, RV 3, flyplass på Røros) er en styrke. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, ny videregående skole og mange tilbud fra høgskolene. Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og organisasjonsarbeid.

 

Fødestua på Tynset søker selvstendige og engasjerte jordmødre som ønsker å jobbe helhetlig med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. og kvinnehelse. 

Fødestua på Tynset er en jordmorstyrt fødestue i sykehus og Sør-Norges eneste fødestue. Å være jordmor hos oss er helt unikt. Vi jobber selvstendig og får brukt hele jordmoridentiteten vår.

På Fødestua Tynset har jordmødrene en helt unik mulighet til å få brukt hele fagkompetansen sin. Her følger vi den gravide med familie fra tidlig svangerskap, gjennom fødsel og barseltid samt ved etterkontroller. Vi har svangerskapspoliklinikk med ultralyd, foreskriver prevensjon og tilbyr celleprøver samt at vi har amme- og barselpoliklinikk. Vi har årlig ca. 120 gravide i vårt opptaksområde. Vi har ca. 50 fødsler i året. Vi har seleksjonskriterier slik at kvinnene som føder hos oss forventes å føde normalt. Kvinnene på fødestua får jordmor en-til-en i fødsel og kan føde i ro og trygghet med kjent jordmor.

Jordmødrene på fødestua går i vakt, hvorav mye av vakttjenesten er hjemmevakt. Fødestua er ansvarlig for følgetjeneste av fødende til Elverum eller St. Olavs Hospital. Jordmødrene leies ut til helsestasjonene i opptaksområdet og har ansvar for svangerskapsomsorgen i hver sin kommune. Dette gir en god kontinuitet og trygghet for de gravide.

Vi har et fantastisk arbeidsmiljø og er en sprudlende, glad og erfaren gjeng som består av 8 jordmødre og 9 barnepleiere. Fødestua er godkjent som mor-barnvennlig avdeling. Vi har et godt samarbeid med føde- og barselavdelingene på St. Olavs Hospital, Elverum og Lillehammer og med helsesykepleierne i kommunene i Fjellregionen.

Stillingene innebærer turnusarbeid 3. hver helg. Vi hospiterer ved  fødeavdeling/fødeklinikk årlig.

Opplæring blir gitt.

 

Se gjerne presentasjonsfilm om oss på Sykehuset Innlandet sine hjemmesider!

 

Vi er fleksible, beskriv gjerne ditt ønske om stillingsprosent og arbeidstidsordning i søknaden.Det er ønskelig med 2 stk referanser - inkludert siste arbeidsgiver og at kopi av relevant utdanning og kopi av tjenesteattester fra tidligere arbeidsforhold legges ved søknaden.

Ved intern omrokkering kan stillingsstørrelsen bli endret.


Kvalifikasjoner:

 • Må beherske skandinavisk språk.
 • Krav om autorisasjon som jordmor.
 • Erfaring som jordmor.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig.
 • Ansvarsbevisst.
 • God på samarbeid og  kommunikasjon.
 • Evne til å være fleksibel, positiv, løsningsorientert og serviceinnstilt.
 • Respektfull 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å bruke hele jordmoridentiteten din.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Høyt faglig nivå.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.
 • Lønn etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.