Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Jordmor

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Du er utdannet jordmor og ønsker å jobbe på en fødeavdeling med et høyt jordmorfaglig nivå. Er det viktig for deg med fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring og godt tverrfaglig samarbeid? Da bør du søke på denne jobben!

Vi lyser nå ut 4 faste stillinger med mulighet for overgang til å jobbe i Min Jordmor fra Januar 2025.

Vi lyser også ut to svangerskapsvikariater i 100 % stilling.


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Vi er en føde-/barselseksjon med ca. 1750 fødsler pr år og er definert som kvinneklinikk. På fødeseksjonen har vi 5 observasjonssenger for gravide, 4 fødestuer og 1 ABC fødestue. Barselseksjonen vår består av 29 senger og vi har i tillegg en fødepoliklinikk.

Vår flotte gjeng på over 60 jordmødre ønsker nye kollegaer. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med dyktige barnepleiere og gynekologer. Arbeidsmiljøet kjennetegnes av psykologisk trygghet, rom for å være ny og godt humør, Vi har også nylig etablert en kollegastøtteordning. Våre jordmødre er opptatt av å bidra til utvikling av jordmorfaget til det beste for de som føder hos oss. Vi har ulike fagdager, som blant annet knestående setefødsler og suturering. Som deltaker i våre faggrupper kan du fordype deg i ulike interessante temaer. Vi har årlige ALSO og STAN dager, samt fagdager i turnus.

I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya. Her får vi familierom til alle nybakte familier, 7 fødestuer med lystgass på alle rom og to fødestuer med badekar. Denne spennende prosessen kan du få være med på.

I januar 2025 starter vi, som første fødeavdeling i Norge, prosjektet Min Jordmor. Her skal vi teste ut en anerkjente omsorgsmodellen Caseload midwifery hvor to team a 4 jordmødre følger ca. 300 gravide gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. 

Synes du dette høres interessant ut ønsker vi at DU søker på denne stillingen!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som jordmor
 • Har relevant erfaring fra føde/barsel avdeling
 • Må beherske norsk, eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som er:

 • Engasjert i jordmorfaget
 • Positiv og imøtekommende
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Strukturert og selvstendig
 • Ser verdien av et godt tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr:

 • Muligheter til å jobbe med hele jordmorfaget; gjennom svangerskap, fødsel og barsel
 • Fagdager i turnus, samt egne dager med STAN og ALSO undervisning
 • Høyt faglig nivå med fokus på kvalitetsforbedring
 • Godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Opplæring etter behov med faste nyansatt samtaler
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035