Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Jordmor

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har cirka 8000 fødsler i året. Fødeavdelingen er lokalisert to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.

Vi søker engasjerte jordmødre til vår fødeavdeling, Ullevål.

Vi er et universitetssykehus og er faglig ledende innenfor obstetrikk og gynekologi. Ved vår fødeavdeling vil du gis store muligheter for faglig utvikling, og du blir ivaretatt som nyansatt med god opplæring og tett oppfølging. Hos oss finner du et inkluderende og godt arbeidsmiljø hvor du lett kan finne deg til rette.

Vi trenger jordmødre til faste stillinger ved seksjon Føde- barsel A og Føde- barsel B. Seksjonene samarbeider tett om den daglig driften og fordelingen av kompetanse. Stillingene er derfor i rullering mellom en av fødeseksjonene, Føde- og gynekologisk mottak og observasjonsposten for gravide.

 • Føde- og gynekologisk mottak tar i mot gynekologiske pasienter, gravide og barselkvinner med behov for øyeblikkelig hjelp.
 • Observasjonspost for gravide tar i mot syke gravide etter svangerskapsuke 23 og kvinner som har behov for innleggelse ved induksjon er ivaretatt ved enheten.
 • Føde barsel A og B har hver for seg ca. 2800 fødsler pr år. Her føder kvinner med normale og kompliserte fødselsforløp.
 • På barsel ivaretas kvinner og nyfødte med kompliserte barselforløp.
 • Barselhotellet ivaretar kvinner og nyfødte med normale barselforløp.

Jordmorstudenter på andre studieår oppfordres til å søke.

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

Jordmorfaglige oppgaver i aktuelle enheter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som jordmor
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Lojal medarbeider og god kollega
 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • God og grundig opplæring
 • Godt fagmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Ønsketurnus
 • Ekstra økonomisk godtgjøring ved avtale om å arbeide annen hver helg eller økt antall netter i turnus
 • Barnehager på sykehusområdet
 • Velferdstilbud som bedriftskor og bedriftsidrettslag
 • Mulighet for leie av hytter og leiligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger