Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Jordmor

Offentlig forvaltning

Fødeavdelingen i Skien har ca. 1600 fødsler i året. Seksjonen har ansvar for alle kategorier fødsler, og barselavdelingen har tilbud om familiebasert barselomsorg.
Gravide med behov for innleggelse hospitaliseres i fødeavdelingen. Seksjonene har også jordmorpoliklinikk/svangerskapspoliklinikk, UL poliklinikk og barsel poliklinikk
i sin aktivitet. 
UL svangerskapspoliklinikk foregår i Skien, Porsgrunn og på Notodden.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi flere dyktige og engasjerte medarbeidere.

Det er nå ledig følgende faste stillinger: to 75% stillinger, en 70% stilling og en 50% stilling . 

Vi har følgende ledige  vikariater fra snarest: en 85% stilling frem til 31.12.23 og en 100% stilling frem til 31.12.22

Ved omrokering internt, kan søkere bli vurdert for ledig stilling uten ny utlysning. Ved manglende kvalifiserte søkere kan sykepleiere bli vurdert i vikariat på Barsel.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede en normal fødsel, samt vurdere og gripe inn hvis fødselen avviker fra det normale.
 • Oppfølging av nyfødte i perinatalperioden. 
 • Undervise/veilede jordmorstudenter i praksis.
 • Holde seg faglig oppdatert.
 • Medansvar for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig. 
 • Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell.
 • Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.
 • På barsel har du som jordmor ansvar for mor og det nyfødte barnet til de reiser hjem.
 • På obs.post for gravide har du som jordmor ansvar for den syke gravide og for induksjoner.
 • Dokumentasjon i ulike kliniske systemer er en viktig del av jobben som jordmor.
 • Som jordmor samarbeider du tett med barnepleiere, gynekologer, barneleger, anestesi- og operasjonsavdelingen.
 • Arbeidsoppgaver i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for fødsel og barselomsorgen.

Kvalifikasjoner:

 • Evne til tverrfaglig samarbeid og god relasjonskompetanse.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Endrings- og utviklingskompetanse.
 • Evne til å ha god struktur og oversikt over arbeidsoppgaver.
 • God refleksjonsevne.
 • Bidra til å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø.
 • Du må kunne foreta raske beslutninger når situasjoner oppstår og være fleksibel i arbeidsoppgavene.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Norsk autorisasjon som jordmor.
 • Videreutdanning i Ultralyd er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring fra arbeid i føde/barselavdeling er ønskelig.
 • Det er ønskelig at søker har kjennskap til Partus og STAN.
 • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med fokus på måloppnåelse og gode resultater.
 • Selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter sentrale avtaler.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs-bedrift (IA-bedrift).
 • Hos oss har vi ønsketurnus med mulighet for å påvirke egen turnus.
 • Tredelt rundturnus med arbeid hver 3. helg, rullering mellom føde og barsel.