Detaljer


Jordmor 30% fast stilling

 
 
Virksomhet for forebygging og livsmestring gir tjenester som skal bidra til økt mestring og verdighet for personer med særskilte utfordringer. Tjenestene innbefatter flere lavterskeltilbud til alle aldersgrupper – også familier.
Hovedarbeidsted Konsmo, men man må påregne noe arbeidstid i Lyngdal også.

Avdelingen inneholder følgende tjenester:
- Jordmortjeneste
- skolehelsetjeneste
- psykisk helse
- rustjeneste
- Psykolog

Avdelingen skal ha særlig fokus på det forebyggende arbeidet for å komme inn med tidlige og koordinerte tiltak.

 Kvalifikasjoner:
·        Har jordmor utdanning og erfaring som jordmor
·        Evnen til å jobbe selvstendig
·        Har gode kommunikasjonsferdigheter
·        Gode samarbeidsevner
·        Evne til å jobbe tverrfaglig
·        Er løsningsfokusert
·        Er nytenkende og ønsker å jobbe med videreutvikling av tjenesten

Den som tilsettes må levere politiattest
Den som tilsettes må kunne disponere egen bil
 
Vi kan tilby:
·        Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
·        Gode pensjonsordninger i KLP
·        Lønn etter avtale.

Ansettelse vil skje på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist: 31.07.2020.

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til avdelingsleder for Forebygging og livsmestring avdeling barn, unge og voksne, Anne Bjørnevåg  tlf 99 53 69 80