Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Jordmor

Offentlige tjenester og forvaltning

2 x 50 % faste stillinger som jordmor på Barsel Rikshospitalet i 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver

Jordmoroppgaver tilknyttet barseltid.

Vi søker etter nye kollegaer som kan være med å utvikle et spennende fagfelt videre!


Fødeavdeling med spesialist kompetanse for kvinner med ulike grunnlidelser og kompliserte tilstander hos mor og/eller barn. Henviste kvinner fra hele landet. Nasjonalt kompetansesenter for gravide/fødende med hjertesykdom. Foreldre, som har født ved annet sykehus, overflyttes kort tid etter fødsel pga medisinsk og/eller barnekirurgisk behandling av det nyfødte barnet. Barnet vil da være innlagt Nyfødt intensiv. Stor andel operativt forløste barselkvinner. Vi tilbyr også tidlig hjemreise (innen 24 timer) for de som ønsker dette. Arbeider som oftest i team med barnepleier, eller noen ganger med annen jordmor. 
Her kreves høy faglig kompetanse og evne til prioritering ved akutte tilstander som krever handling. Rullering til svangerskapspoliklinikken kan på sikt være en mulighet.


Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som jordmor.
Klinisk erfaring innen spesialfelt/barselomsorg.


Personlige egenskaper
Personlig egnethet og god kjennskap til enheten vil bli vektlagt.
Fleksibel, entusiastisk og tilpasningsdyktig
Gode kommunikasjonsevner
Åpen for nye utfordringer
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
Lønn etter avtale
Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
Utfordrende og variert arbeid
Hyggelig arbeidsmiljø og høyt faglig nivå