• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  17.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Straume
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4839712
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 12.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Jordmor 100% vikariat - Barn, unge og familietenester

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:
Barn, unge og familietenester består av 4 helsestasjonar, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, helsestasjon for flyktningar, kommunepsykologar for barn og unge og eit familie og rettleiingssenter (FOR) som har fokus på førebyggjande arbeid rundt familiar og vaksne som arbeidar med barn og unge. I avdelingane arbeidar det ulike yrkesgrupper som helsesjukepleiarar, jordmødrer, helsesekretærar, familierettleiarar, ungdomslos, miljøarbeidarar, pedagogar og psykologar.
Jordmortenesta har eit godt tilbod til gravide, nyfødte og barselkvinner i kommunen. Du vil få arbeide tett med engasjerte og dyktige kollegaer som har fokus på kvinnehelse.

Det vert no lyst 100 % vikariat i jordmortenesta, ledig frå 1. desember.

 

Arbeidsoppgåver

 • Konsultasjonar i svangerskapsomsorga.
 • Konsultasjonar i barselomsorga med heimebesøk.
 • Kursverksemd
 • Jordmor Heim laurdagar

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Autorisert jordmor
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid i svangerskap- og barselomsorga.
 • God kunnskap i ammeveiledning
 • Erfaring med blodprøvetaking til nyfødtscreening

Personlege eigenskapar:

 • Interesse og engasjement for kvinnehelse, svangerskapsomsorg og barselomsorg.
 • God på relasjonar og må ha gode kommunikasjonsevner.
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Fleksibel

Anna:

Då det er store avstander i kommunen må ein disponere eigen bil og ha førerkort klasse B

Vikariatet varer i første omgang i 12 månader

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Betalt lunsjpause
 • Bilgodtgjersle
 • Fleksitid

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  17.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Straume
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4839712
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 12.11.2022