Ledig stilling

Holmestrand kommune

Jordmor 100 % vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsestasjonen trenger en engasjert jordmor i 100 % vikariat fra dags dato – 7/8-23. Stillingen er lokalisert i Sande og Hof. Jordmortjenesten er organisert i Barne- og familiesenteret i Holmestrand kommune. Barne- og familiesenteret gir forebyggende helsetjenester til spe og småbarn, barn, ungdom og deres foreldre. Deriblant helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. Holmestrand kommune har jordmordrift fra 3 lokalisasjoner.

Arbeidsoppgaver

Ha ansvaret for kommunens tilbud om svangerskapsoppfølging, i tråd med nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg. Det innebærer og hjemmebesøk og fødselsforberedende kurs.

 

Kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som offentlig godkjent jordmor

Forskrivningsrett for p-piller etter gjeldende regler

Erfaring fra svangerskapsomsorgen og fødeavdeling er ønskelig

Grunnleggende IT kompetanse

Søker må disponere egen bil

 

Personlige egenskaper

Du er positiv til og ser viktigheten av samarbeid og kommunikasjon.

Du må være endringsvilling, fleksibel og kreativ.

Du må kunne jobbe selvstendig og i team.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

 

Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø i en spennende virksomhet med sentral beliggenhet. Lønn i henhold til avtale/tariff.

Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ved tilsetting må det leveres politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.