Jønsberg videregående skole - Undervisningsstillinger (tilkallingsvikarer)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Jønsberg videregående skole har behov for tilkallingsvikarer undervisning innen

  • Naturbruk (husdyr, plante/teknikk, skogbruk, utmarksforvaltning og/eller økonomi og driftsledelse)
  • TIF
  • Språk/samfunnsfag
  • Realfag

Vi tilbyr

  • lønn etter gjeldende avtaleverk
  • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Kvalifikasjoner

  • faglig kompetanse innen ett av fagfeltene ovenfor

Egenskaper

  • liker å jobbe blant ungdom

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.