Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Jønsberg videregående skole - Undervisningsstilling i norsk/samfunnsfag og YFF hund/naturbasert aktivitet

Beskrivelse

Jønsberg videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling innen norsk/samfunnsfag og YFF hund/naturbasert aktivitet.

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som bidrar til å nå skolens målsettinger
 • gode samarbeidsevner
 • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • Ca 60% stilling innen norsk og samfunnsfag
 • Ca 40% stilling innen YFF hund og naturbasert aktivitet

Det er ønskelig med søkere som innehar kompetanse på begge områder, men det er mulig å søke på deler av stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • undervisning innen norsk og samfunnsfag på naturbruk, TIP og påbygging til studiekompetanse
 • undervisning i YFF hund og naturbasert aktivitet på naturbruk
 • undervisning i både ordinære og tilrettelagte klasser må påberegnes
 • kontaktlærerfunksjon og andre funksjoner knyttet til undervisning må påberegnes 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen norsk og samfunnsfag
 • undervisningskompetanse innnen YFF hund og naturbasert aktivitet 
 • forståelse og bruk av informasjonsteknologi som verktøy

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.