Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Jønsberg videregående skole- 89% fast stilling miljøveileder

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Jønsberg videregående skole har ledig 89% fast stilling som miljøveileder.

Skolen har undervisningstilbud innen naturbruk, tekonologi og industrisfag og påbygging til generell studiekompetanse.

Stillingen følger skoleåret og miljøveileder jobber full uke når elevene er tilstede, samt møtedager og planleggingsdager. 

Vi søker deg som

 • velger å sette elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som bidrar til å nå skolens målsettinger
 • viser gode samarbeidsevner
 • har vilje til å ta del i skolens utviklingsarbeid
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er faglig oppdatert

Vi tilbyr

 • ett nettverk av gode og dyktige kollegaer
 • ett aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 89 % fast stilling som miljøveileder
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av enkeltelever eller grupper med ekstra behov
 • støtte elever i læringssituasjoner
 • bidra til tilretteleggingen av undervisningssituasjonene i tråd med elevens behov
 • jobbe for et godt og trygt læringsmiljø i klassene
 • være en tydelig voksenperson

Kvalifikasjonskrav

 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende utdanning

Ønskede kvalifikasjoner

 • har praktisk erfaring
 • har forståelse og bruk av informasjonsteknologi som verktøy og behersker bruk av IKT

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.