Ledig stilling

Stavanger Kommune

Johannes læringssenter søker morsmålslærer/tospråklig lærer i jubaarabisk/maaban for skoleåret 2024/2025

 

Flerspråklig avdeling ved Johannes læringssenter søker etter morsmålslærer/tospråklig lærer i jubaarabisk/maaban i ca. 70% med mulighet for å øke i løpet av skoleår. Avdelingen består av 90 lærere som underviser ca. 1000 elever i 38 forskjellige språk fordelt på ca. 46 skoler. Barne- og ungdomskolene i kommunen bestiller timer i tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Stillingsstørrelse er basert på bestillinger fra skolene. 

Tiltredelse er 1. august 2024.

 

Kvalifikasjoner:

 • I henhold til forskrift til Opplæringsloven, § 14-4, skal ett av følgende 4 punkter være oppfylt:
 • Lærerutdanning fra hjemlandet til eleven.
 • Lærer med samme morsmål som eleven med bachelorgrad (3 år) der minst 1,5 år av graden omhandler elevens hjemlands språk og kultur samt pedagogisk utdanning.
 • Lærer uten samme morsmål som eleven, men med universitets- eller høgskoleutdanning på tilsammen 90 studiepoeng i elevens språk og kultur samt pedagogisk utdanning.
 • Lærer med 3-årig faglærerutdanning for tospråklige (jf. godkjent plan).
 • I tillegg bør morsmålslærere ha dokumentert gode norskkunnskaper, tilsvarende minimum B2 nivå.
 • Erfaring med flerspråklig opplæring er ønskelig.
 • Erfaring fra tverretatlig samarbeid er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig klasseleder med evne til å skape gode relasjoner.
 • Du er ansvarsbevisst, engasjert og samarbeider godt med andre.
 • Du er faglig bevisst og kan reflektere over egen undervisningspraksis.
 • Du tar initiativ, er fleksibel og har godt humør.
 • Du motiverer, inspirerer og tar eget ansvar for at vi sammen når målene våre.
 • Du har gode kommunikative ferdigheter på norsk og kunnskap om den norske skolesystemet er essensielt.
 • Du er interessert i andrespråkslæring og minoritetsspråklige barns skolesituasjon.

Vi tilbyr:

 • Stilling på en spennende og dynamisk arbeidsplass.
 • En mangfoldig arbeidsmiljø der ca. 40 % av våre ansatte har en flerspråklig bakgrunn.
 • Et godt faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Kantine.
 • Aktuelle stillingskoder er: 796100, 796200, 796300. 796500, 796600.
 • Lønn i henhold til stillingskode og gjeldende tariffavtale (485 400 - 741 000).
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger