• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  13.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3784239
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Jobbveileder/ sosialkonsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

2 vikariater som sosialkonsulent tilknyttet kontorets familieteam, det ene for perioden 01.06.21-31.10.21, det andre fra ca 15.09.21-30.04.22, med forbehold om endringer knyttet til permisjonens varighet.

1 sosialkonsulent knyttet til avklaringsteam for perioden 01.06.21-31.12.21, med mulighet for forlengelse.

1 vikariat som jobbveileder ved NAV Bjerke fra snarest mulig og tom 31.01.22

Er du en person som oppriktig tror på at det skal være muligheter for alle i det norske arbeidsliv? Vil du være med på å skape og utvikle slike  muligheter? 

Les i så fall videre: 

NAV Bjerke søker dyktige sosialkonsulenter/veiledere som vil jobbe med å bistå personer med nedsatt funksjonsevne og/ eller sammensatte behov for oppfølging og tilrettelegging, mot inntektsgivende arbeid. Som sosialkonsulent/veileder vil du ha base ved NAV Bjerke, men oppfølgingen kan også foregå på de lokasjonene hvor din bruker og de potensielle arbeidsgiverne har behov for å samhandle med deg og realisere målet om relevant, inntektsgivende arbeid. Som veileder vil du være mye på farten. Oppfølgingen av jobbsøkerne kan skje ute på arbeidsplassene, eller hos andre aktuelle samarbeidspartnere. Oppfølging av barnefamiliene kan også foregå ved avtalte hjemmebesøk. Vi skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud og vi skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Vi er opptatt av å gi en helhetlig oppfølging til våre brukere for å bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Spesielt for jobbveileder: Du vil ha ansvar for å følge opp egen portefølje bestående av jobbsøkere og deres arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere. Du vil også ha et løpende ansvar for å etablere kontakt med nye arbeidsgivere som kan være potensielle samarbeidspartnere. Vi er i stadig 
utvikling, slik at stillingens arbeids- og ansvarsområde kan endre seg, med innbyggernes og samfunnets 
behov. 

Ved intern rekruttering/rokkering vil det være mulighet for vikariat også i andre avdelinger. Det planlegges for intervjuer i uke 20/21.

Arbeidsoppgaver:


* Gi informasjon råd og veiledning.
* Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV, med hovedvekt på aktivitet og arbeid. Også saksbehandling i forbindelse med søknader, klager, vurderinger av arbeidsevne og liknende .
* Ansvar for en klientportefølje som skal kartlegges, utredes og igangsettes tiltak mot lønnet arbeid eller aktiviteter og tiltak som fører til arbeid. 
* Ansvar for fremdrift i egen portefølje 
* Arbeidsrettet oppfølging, kartlegge ressurser, kompetanse og muligheter sammen med brukerne 
* Motivere brukere til å komme i jobb og aktivitet
* Tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidspartnere som f.eks bedrifter og andre samarbeidspartnere om jobb, rekruttering, inkludering o.l. 
* Sørge for at personer under oppfølging, med eksisterende arbeidsforhold, i størst mulig grad får den bistanden de trenger for å kunne bli i jobben de har i dag 
* Ha kunnskap om og holde deg oppdatert om det reelle rekrutteringsbehovet i ulike bransjer 
* Være en brukerfokusert veileder som ser og matcher brukernes kompetanse og ressurser opp mot 
  arbeidsgivers behov for arbeidskraft 
*  Aktivt ta kontakt og samarbeide med brukere, arbeidsgivere, helsevesenet og andre samarbeidspartnere. 
* Fokus på barnas situasjon i familien, fritidsaktiviteter, og på bekjempelse av barnefattigdom.

Kvalifikasjoner:

* Sosionom eller bachelor i sosialt arbeid er en fordel. Søkere med annen relevant høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå eller høyere, med erfaring fra arbeidsrettet oppfølging kan bli vurdert.
* Erfaring fra Oslo kommunes sosialhjelpsforvaltningen er ønskelig

* Erfaring fra NAV, særlig som veileder ved NAV-kontor, er en fordel 

* For jobb i familieteamet er det ønskelig med erfaring fra arbeid med tilsvarende målgruppe.

* God skriftlig og muntlig framstillingsevne
* Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.

* Gode dataferdigheter

Spesielt viktig for jobbveileder:

* Du må ha erfaring med arbeidsrettet veiledning/ oppfølging av personer med sammensatte 
oppfølgingsbehov. Hvis du har annen relevant erfaring som kan overføres til dette, må dette fremgå 
tydelig av søknadsteksten 
* Jobbrettet veiledning av personer med sammensatt oppfølgingsbehov, med konkrete resultater du kan vise til er en klar fordel 
* Vi ønsker at aktuelle kandidater har erfaring innen nettverksbygging, bedriftskontakt, forhandlinger, salg eller liknende 
* Erfaring fra arbeid med rekruttering, bemanning og/ eller arbeidsinkludering er en fordel 

Personlige egenskaper:

* Du forstår og vektlegger at det er bruker som er hovedaktør og så langt som mulig styrer egne prosesser. Du er flink til å snakke med mennesker og oppnår raskt gode relasjoner 

* Du er tålmodig og raus, uten å miste fokus på mål 

* Du ser muligheter for jobb og inkludering der få andre ville sett dem 

* Stor arbeidskapasitet og evne til å sette seg inn i mange ulike oppgaver
* Strukturere og prioritere i en hektisk arbeidshverdag, og du jobber systematisk etter frister. 
* Fleksibel, selvstendig og god til å samarbeide
* Tar initiativ og bidrar til videreutvikling
* Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr:


* Lønnsplassering i lønnsramme 2206 i Oslo kommunes regulativ, ltr 33-42, årslønn fra kr 484 100,- til 565 800,-
* Meningsfylte og selvstendige arbeidsoppgaver i en organisasjon med svært viktige samfunnsoppdrag og vilje til kontinuerlig forbedring
* Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
* Fleksibel arbeidstid
* Gode forsikrings- og pensjonsordninger


 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  13.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3784239
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune