Detaljer


Jobbkonsulent VTA Trøndelag 100%

Fretex Jobb og Oppfølging er et av tre virksomhetsstyrte aksjeselskaper, eid av Frelsesarmeen gjennom eierselskapet Fretex Norge AS. Formålet til Fretex Jobb og Oppfølging AS er å bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid. Selskapet drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål. Vår visjon er å gi folk grunn til å tro på framtiden. Våre kjerneverdier er åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet.


Liker du mennesker og har tro på at ansvar gir vekst og utvikling? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg. Fretex Jobb og Oppfølging AS er en innovativ arbeidsplass som endrer seg i takt med tiden. Arbeidet består blant annet av karriereveiledning, kontakt med næringslivet, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og veiledning av våre jobbsøkere i tett kontakt med NAV. Fretex Jobb og Oppfølging har en solid og bredt sammensatt gruppe av jobbkonsulenter. Vi tilstreber et mangfold både når det gjelder alder, kjønn, etnisk bakgrunn, kompetanse og erfaring. Personlige egenskaper tillegges stor betydning.


Om stillingen:
Vi søker en jobbkonsulent i 100% fast stilling ved vårt kontor i Trøndelag.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Det er en målsetning at deltaker som ønsker det, skal få prøve seg i ordinært arbeidsliv så snart de er klare for det. Du vil være en av flere jobbkonsulenter i vårt team, som jobber med tilrettelegging, oppfølging og opplæring av deltakere og lærekandidater. Hovedoppgaven din er å bistå deltakere med videre utvikling, tilrettelegging og oppfølging mot arbeidsrettede målsettinger. 

Du må ha:
Minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole og / eller universitet. 

Erfaring og kjennskap til en eller flere veiledningsmetodikker. 
Erfaring med yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området. 
Erfaring med å jobbe målrettet i forhold å til å finne hensiktsmessige yrkesmål for deltakere. 
Gode muntlige og skriftlige fremstillings- og kommunikasjonsevner. 
Trives med å jobbe i team, og samtidig ha evnen til å jobbe strukturert på egenhånd. 
Være initiativrik, personlig egnet og fleksibel, samt inneha gode sosialfaglige evner. 
Motivasjon og gjennomføringsevne til å booke og gjennomføre møter med lokalt næringsliv for å sikre at deltakerne får mulighet til utprøving og opplæring i ordinært arbeidsliv. 

Vi ønsker at du:
Er løsningsorientert med kreative evner som kan bidra til nye og innovative løsninger. 
Har pedagogisk veiledningskompetanse. 
Erfaring med hvordan det kan tilrettelegges i arbeidssituasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (både psykisk og fysisk).
Erfaring med WIE eller tilsvarende digital karriereveiledningsverktøy. 
Har et spesielt engasjement for målgruppen vi jobber med, toleranse overfor mennesker, og kunne jobbe praktisk sammen med disse. 
Har erfaring og kjennskap til hvordan NAV og helsevesenet i Norge fungerer. 
Har god kjennskap til næringslivet i Trondheimsregionen.
Vilje og evne til å kombinere akademiske og praktiske arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr:
- Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
-
Faglige utfordringer 
-
Positivt arbeidsmiljø 
- Lønn etter avtale 
- Pensjonsordning

Søknadsfrist er 25.01.2021. 

Aktuelle kandidater for stillingen vil bli kontaktet kort tid etter at søknadsfristen har gått ut. Tildredelse snarest. 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:

Ingrid Jakobsen tlf.:40802289, teamleder VTA Trondheim/Malvik eller Anne Grethe Fremgaard, nasjonal leder VTA, tlf.: 91853299

Kontorsted: Trondheim
Adresse: Klæbuveien 194, 7037 Trondheim