Ledig stilling

Fretex International AS

Jobbkonsulent VTA

Arbeid og Inkluderingsbedrift

Fretex Jobb og Oppfølging er et av tre virksomhetsstyrte aksjeselskaper, eid av Frelsesarmeen gjennom eierselskapet Fretex Norge AS. Formålet til Fretex Jobb og Oppfølging AS er å bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid. Selskapet drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål. Vår visjon er å gi folk grunn til å tro på framtiden. Våre kjerneverdier er åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet. 

Liker du mennesker og har tro på at ansvar gir vekst og utvikling? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg. Fretex Jobb og Oppfølging AS er en innovativ arbeidsplass som endrer seg i takt med tiden. Arbeidet består blant annet av karriereveiledning, kontakt med næringslivet, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og veiledning av våre jobbsøkere i tett kontakt med NAV. Fretex Jobb og Oppfølging har en solid og bred sammensatt gruppe av jobbkonsulenter. Vi tilstreber et mangfold både når det gjelder alder, kjønn, etnisk bakgrunn, kompetanse og erfaring. Personlige egenskaper tillegges stor betydning. 

Om stillingen: 

Vi søker deg som har stor arbeidskapasitet, er fleksibel og framoverlent og har troen på at et hvert menneske kan jobbe med utgangspunkt i sine ressurser og med rett bistand. 
Vi ønsker å forsterke teamet vårt med en jobbkonsulent i 100% fast stilling ved vårt kontor i Trondheim.  

Stillingen som jobbkonsulent er knyttet til tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Som jobbkonsulent skal du bidra til å utvikle den enkeltes ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.  Det er en målsetning at personer i tiltaket skal få prøve seg i ordinært arbeidsliv.  Du vil være en av flere jobbkonsulenter i vårt team, som jobber med kartlegging, tilrettelegging, oppfølging og opplæring av deltakere og lærekandidater.  

Stillingen krever: 

Minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole og / eller universitet.  

 • Erfaring og kjennskap til en eller flere veiledningsmetodikker.  

 • Erfaring med yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området.  

 • Erfaring med å jobbe målrettet i forhold å til å finne hensiktsmessige yrkesmål for deltakere.  

 • Gode muntlige og skriftlige fremstillings- og kommunikasjonsevner.  

 • Trives med å jobbe i team, og samtidig ha evnen til å jobbe strukturert på egenhånd.  

 • Være initiativrik, personlig egnet og fleksibel, samt inneha gode sosialfaglige evner.  

 • Booking og gjennomføre møter med lokalt næringsliv. 
   

Vi ønsker at du: 

 • Er løsningorientert med kreative evner som kan bidra til nye og innovative løsninger.  

 • Har pedagogisk veiledningskompetanse.  

 • Har god evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner. 
 • Har erfaring med hvordan det kan tilrettelegges i arbeidssituasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (både psykisk og fysisk). 

 • Har en grunnleggende tro på at alle har ressurser og styrker som også kan skape muligheter. 

 • Har erfaring med Karriereverktøy eller tilsvarende.  

 • Har et spesielt engasjement og toleranse for menneskene vi jobber med og å kunne jobbe tett sammen med disse.  

 • Har erfaring og kjennskap til hvordan NAV og helsevesenet i Norge fungerer.  

 • Har god kjennskap til næringslivet i Trondheimsregionen. 

 • Vilje og evne til å kombinere akademiske og praktiske arbeidsoppgaver. 

Vi tilbyr: 

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver  

 • Faglige utfordringer  

 • Positivt arbeidsmiljø  

 • Lønn etter avtale  

 • Pensjonsordning 

 • Helseforsikring 

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Søknadsfrist 15.08.22. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju. Ønskelig med oppstart så raskt som mulig, etter avtale.  

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til 

Kontorsted: Trondheim 

Adresse: Klæbuveien 194, 7037 Trondheim