Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Jobbkonsulent i Vest-Viken - OPPFØLGING

Fretex Jobb og Oppfølging AS sin visjon er at Vi gir folk grunn til å tro på framtiden. Har du tro på at alle kan jobbe med riktig bistand og at alle mennesker eier sin egen prosess mot jobb? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg. 

Som jobbkonsulent skal du kartlegge ressurser, utføre karriereveiledning, ha kontakt med næringslivet, være løsningsfokusert og skreddersy oppfølging og veiledning til jobbsøkere. Vi bygger alle våre tilbud på ny forskning rundt Supported Employment (SE) og IPS (Evidensbasert SE).

Med forbehold om at vi vinner anbudskonkurransen skal vi, fra og med 1. oktober, starte opp tiltaket Oppfølging i Vest-Viken. Vi skal etablere flere team på 5 til 12 medarbeidere. Alle stillingene vil være 100% faste stillinger tilknyttet en avdeling i enten Drammen, Kongsberg, Lier, Hønefoss, Hokksund eller Modum. Fretex Jobb og Oppfølging har en solid og bred sammensatt gruppe av jobbkonsulenter. Vi vil tilstrebe et mangfold både når det gjelder alder, kjønn, etnisk bakgrunn, kompetanse og erfaring. 

For å sette sammen gode team som til sammen har den kompetansen som skal til for å kunne levere Oppfølging, søker vi etter personer som har følgende dokumenterbare kvalifikasjoner/egenskaper: 

Du må ha:

 • 3-årig høyskole/universitet
 • Veiledningskompetanse
 • Relevant faglig kompetanse (arbeidsinkluderingskompetanse) og/eller erfaring med tilsvarende andre relevante arbeidsoppgaver.

I tillegg må du ha kompetanse på minimum to av følgende punkter:

 • God kjennskap til arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig arbeidsmarkedet i Vest-Viken eller den enkelte lokasjon.
 • Erfaring med yrkes- og karriereveiledning, herunder bruk av relevante verktøy på området
 • Erfaring fra formidling til lønnet arbeid
 • Erfaring fra arbeidsinkludering og samarbeid med arbeidsgivere
 • Kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
 • Kompetanse innenfor Supported Employment-metodikk
Vi tilbyr:
 • Opplæring i metode og verktøy som skal benyttes i tilbudet
 • Trivelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning og helseforsikring

Fretex Jobb og Oppfølging AS er eid av Frelsesarmeen, og vi ønsker søkere som har evne og vilje til å arbeide i tråd med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Send søknad innen utgangen av 06.09.2020. Husk å angi hvilken avdeling du kunne tenkte deg å jobbe ved (eventuelt i prioritert rekkefølge).