Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Jobbkonsulent i Vest-Viken

Fretex Jobb og Oppfølging AS sin visjon er at Vi gir folk grunn til å tro på framtiden. Har du tro på at alle kan jobbe med riktig bistand og at alle mennesker eier sin egen prosess mot jobb? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg. 

Arbeidet som jobbkonsulent består blant annet av ressurskartlegging, karriereveiledning, kontakt med næringslivet, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og veiledning. Vi bygger alle våre tilbud på ny forskning rundt Supported Employment (SE) og IPS (Evidensbasert SE).

Med forbehold om at vi vinner anbudskonkurransen, skal vi starte opp tiltaket Avklaring i Vest-Viken. Vi skal etablere 1 - 6 team på 4 til 13 medarbeidere, alle i 100% stillinger. Fretex Jobb og Oppfølging har en solid og bred sammensatt gruppe av jobbkonsulenter. Vi vil tilstrebe et mangfold både når det gjelder alder, kjønn, etnisk bakgrunn, kompetanse og erfaring.

For å sette sammen gode team som til sammen har den kompetansen som skal til for å kunne levere Avklaring, søker vi etter personer som har følgende kvalifikasjoner/egenskaper: 

 • 3-årig høyskole/univeritet eller realkompetanse innenfor fagfeltet
 • Veiledningskompetanse
 • God kjennskap til arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig arbeidsmarkedet i Vest-Viken
 • Erfaring med yrkes- og karriereveiledning, herunder bruk av relevante verktøy på området
 • Kompetanse på metoder og verktøy for systematisk kartlegging av arbeidsevne
 • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, herunder oppfølging av arbeidsgivere i den forbindelse
 • Kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
Forutsetningen for å bli innkalt til intervju et at du kan dokumentere kompetanse på minimum to av kvalifikasjonsområdene i listen over.

Vi tilbyr:

 • Opplæring i Fretexmetoden, metoder og verktøy som skal benyttes i tilbudet
 • Trivelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning og helseforsikring

Fretex Jobb og Oppfølging AS er eid av Frelsesarmeen, og vi ønsker søkere som har evne og vilje til å arbeide i tråd med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Interessert? send en søknad innen 31.01.2020

 

 
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater