Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Jobb som sykepleier eller vernepleier hos LAR-poliklinikk i spennende stilling! 

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega?

LAR-poliklinikk nord har ledig fast 100 % stilling for sykepleier/vernepleier. Arbeidssted er for tiden i Horten. Tiltredelse etter avtale. 

LAR-poliklinikk nord har poliklinikker lokalisert til Horten og Tønsberg. På poliklinikkene avholdes ansvarsgrupper, individualsamtaler, samt utdeling av substitusjonsmedikament til pasienter i ukedager og helger. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg. 

Er du usikker på om dette kan være noe for deg? Ta kontakt likevel, så tar vi en prat om stillingen og mulighetene! Vi gleder oss til å høre fra deg.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Relevant videreutdanning er en fordel
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til pasientgruppen og har rusfaglig kompetanse, særlig fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Du har interesse for og erfaring fra koordinerende arbeid på tvers av tjenestenivåer
 • Du har god digital kompetanse og god systemforståelse
 • Søkere må ha førerkort klasse B
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper:

 • har et høyt faglig nivå, bidrar med faglig utvikling og gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner
 • har evne og lyst til å jobbe strukturert, fleksibelt, selvstendig og i team
 • har gode kommunikasjonsevner og evne til å dempe urolige situasjoner
 • har evne til å stå i press over tid
 • er stabil og fleksibel
 • har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En sammensatt, variert og utfordrende arbeidshverdag i et tverrfaglig og hyggelig miljø
 • Et godt arbeidsmiljø i en avdeling i stadig utvikling
 • Internundervisning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.