Ledig stilling

Namsos kommune

Jøa barne- og ungdomsskole har ledig lærervikariat i hel-/ deltid inntil 200 % stilling 2022/2023

Offentlig forvaltning

Jøa barne- og ungdomsskole er en fådelt 1-10 skole som ligger midt på Jøa – øya som er kjent som «Landet i eventyret». Skolen er omgitt av flott natur og det er kort vei til fine skogsområder. Sjøen og havet er heller ikke langt unna – vi holder jo tross alt til på ei øy! Uteområdet til skolen benyttes både av elevene i skoletida og av fastboende på ettermiddager og kveldstid. Splitter nye Fyret flerbrukshus ligger et steinkast unna skolen vår. Heldigvis! Der bruker vi både bibliotek, idrettshall og svømmebasseng. Når forholdene tillater det er det også isbane utenfor Fyret. Jøa barne- og ungdomsskole samarbeider tett med kulturskolen og hvert tredje år setter vi til og med opp en musikal.

Namsos kommune vektlegger en planmessig oppfølging av Kunnskapsløftet. Det er vedtatt kommunale mål og strategier som følges opp gjennom skolenes virksomhetsplaner.

 

Følgende målsettinger er førende for skolene: 

  • Skolene i Namsos skal gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer egne liv og deltakelse i samfunnet
  • Skolene i Namsos skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring
  • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling
  • Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap hvor lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis

Lærere som tilsettes i Namsos kommune, må være innstilt på å delta i utviklingsarbeid som gjennomføres ved den enkelte skole og i kommunen.

For tilsetting kreves det fullført utdanning og godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.

 

Fagbehov:

Kunst og håndverk, kroppsøving, norsk og spesialundervisning. Skolen kan ha andre fagbehov for kortere og lengre vikariater.

  

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

  • Grunnskolelærer 1-7/ 8-10 trinn, påberegne å være kontaktlærer.
  • God klasseledelse.
  • Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.
  • Lærere som vil jobbe i barneskolen og oppfyller kompetansekravene, men mangler 30 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk må innen 2025 ta videreutdanning.
  • Lærere som vil jobbe i ungdomsskolen og som fyller kompetansekravene for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men mangler 60 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk, må innen 2025 ta videreutdanning i dette.
  Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen. Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.  Dokumentasjon på utdanning og praksis legges fram i forbindelse med intervju.  Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges

 

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentlighetsloven §25.    

 Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen! Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube) Namsos kommune på Facebook Namsos kommunes hjemmeside Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?