Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

IT-tekniker i seksjon IT og Digitalisering

Offentlig forvaltning

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.


Seksjon IT og Digitalisering leverer fellestjenester til direktoratets interne og eksterne brukere. NSMs oppdrag utvides parallelt med økt fokus på digitalisering av eksisterende oppgaver. Dette stiller nye krav til IT-tjenestene og NSM står overfor mange spennende prosjekter og utfordringer, hvor transformasjon og modernisering står sentralt. Økt bruk av plattformer og tjenester levert av, eller i samarbeid med andre aktører i staten, inngår som en viktig del i dette arbeidet. Vi søker derfor etter en allsidig IT-tekniker som kan bidra i drift, videreutvikling og modernisering av etatens IT-portefølje.


Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med brukerstøtte for relevante applikasjoner, plattformer og klient-tjenester, samt eventuell opplæring av brukere
 • Bidra til videreutvikling av eksisterende systemer og plattformer, samt migrering av applikasjoner over til nye plattformer for intern og ekstern drift
 • Være en viktig bidragsyter i arbeidet med videreutvikling av systemdokumentasjon og rutiner
 • Bistå ved innføring av nye arbeidsrutiner o.l. ved oppdatering eller endring i systemene samt nær dialog med NSM Sikkerhetsledelse
 • Veiledning i forbindelse innkjøp av IKT-utstyr og programvarelisenser
 • Kommunikasjon og samarbeid med sentrale fagmiljøer, ressurspersoner, brukere og tjeneste-, applikasjons- og plattformleverandører
 • Delta i, planlegge og teste oppdateringer av nye versjoner
 • Feilretting/saksløsning inkl. oppfølging av underleverandører
 • Praktisk utførelse av problemløsning, oppkobling og vedlikehold

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innenfor relevant fagområdet. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Dokumentert erfaring fra IT-drift-/brukerstøtte.
 • God kjennskap til Microsoft Office
 • Ønskelig med kjennskap til ServiceNow eller lignende servicesystemer
 • Ønskelig med erfaring knyttet til datarom, server, fiber og lignende
 • Fordel med erfaring fra moderne IT-verktøy og on-premises plattformer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God teknologiforståelse og kjennskap til drift og utvikling.


Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner listet i annonsen er ikke absolutte, du kan gjerne søke dersom du innehar deler av den kompetansen vi etterspør.

Personlige egenskaper:
Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og serviceinnstilt. Du bør videre ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være løsningsorientert, proaktiv og handlekraftig. Du trives både bak skjermen, samt med fysisk arbeid ved ulike arbeidsstasjoner. Er du i tillegg initiativrik, motiveres av en utfordring og evner å bygge tillit, ser vi frem til å møte deg.

NSM er inne i en fase med høy endringstakt, og fleksibilitet og vilje til å gi en ekstra hånd er viktig for oss.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet. NSM oppfordrer kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som har interesse for IKT sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Svært gode utviklingsmuligheter innenfor IKT området generelt og IKT sikkerhet spesielt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert som avdelingsingeniør/overingeniør (SKO 1085/1087) og lønnes i lønnsspennet kr. 456 800 – 584 700 / 526 100 – 714 000 (Ltr. 48 – 63 / 57-74), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.


NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.