Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

IT - Systemforvalter

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer, som understøtter kommunens arbeid med bærekraftsmålene og som skaper en effektiv og friksjonsfri kommune. Innbyggerne skal i størst mulig grad kunne benytte selvbetjeningsløsninger for å løse sine behov, og oppleve at kommunen er åpen og tilgjengelig med digitale løsninger som er lette å bruke. Kommunen skal utfordre leverandørmarkedet på gode løsninger og være en pådriver for stadig bedre fellesløsninger i offentlig sektor. Digitalisering handler også om å utforske nye muligheter, arbeide med innovasjon, lære og være nytenkende. 

Helsetjenesten står overfor massive utfordringer i årene som kommer pga demografiskiftet. I dette ligger det at vi blir flere som trenger helsetjenester uten at vi blir flere ansatte. Dette krever radikal innovasjon for å bevare velferdssamfunnet slik vi kjenner det. I Lillestrøm har vi derfor etablert programmet Teknologiløftet som har visjon om å møte disse utfordringene og samtidig tilrettelegge for gode liv hos innbyggerne.

Vårt mål er blant annet å gå fra reaktiv til proaktiv tjenesteproduksjon og etablere tjenester der teknologi styrker innbyggernes mestringsevne og frihet, f.eks ved å varsle ved behov for assistanse eller endret funksjonsnivå. Vi skal drive datafangst og bruke AI og prediksjon for å kunne utøve kommunens tjenester på best mulig måte.

I den forbindelse, har vi behov for å styrke kapasiteten som følge av økt bruk av helseteknologi. Vi innfører mye teknologi og både nye og gamle systemer/løsninger trenger forvaltningskapasitet, blant annet mot Nyby, EPJ og andre systemer/løsninger som er på vei inn. Det skal være helhetlig perspektiv som sørger for at data mellom disse systemene flyter på riktig måte og utnyttes til bedre innsikt og smartere måte å jobbe på.

Tjenesteutvikling medfører et omfattende arbeid og krever en sammenfletting av mange fagområder, spesielt innen helse og teknologi. Dette er utfordrende og vi ser etter personer som mestrer denne dualiteten og som ser mulighetene som teknologi gir. Vi ser langsiktig og jobber offensivt, og har nå behov for en person med teknologisk bakgrunn med stor interesse for helse, teknologi og innovasjon.

IT består av avdelingene brukerstøtte, drift og systemforvaltning. Avdelingene har ansvar for alle kommunens IT systemer og forvaltningsansvar for fagsystemene i tjenesteområdene Helse og mestring og Oppvekst.

Kvalifikasjoner:

 • Du har utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor IT, teknologi, helse, helseinformatikk-/velferdsteknologi eller lignende.
 • Krav til formell kompetanse kan fravikes ved bred og relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, minimum 5 år.  
 • Du har minimum 5 år med relevant arbeidserfaring
 • Du har høy digital modenhet og ser digitale løsninger som en naturlig del av arbeidshverdagen
 • Gjerne kjennskap til kommunal forvaltning av helsetjenester 
 • Det er en fordel om du har kjennskap til løsninger og produkter innenfor helseteknologi:
  • Teknologi som elektronisk medisindispensere, digitalt tilsyn, o.l.
  • Elektronisk pasientjournal, f.eks Gerica
  • Digital samhandling og Norsk Helsenett sine løsninger
  • KS Digitale Fellestjenester for helse
  • Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)
 • Det er en fordel om du har erfaring fra prosjektarbeid eller prosesskartlegging 
 • Du har god kjennskap til Normen, personvern og informasjonssikkerhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 
 • Gode samarbeidsevner er viktig i denne stilingen da mange av oppgavene utføres i tett samarbeid med kolleger fra aktuelle tjenesteområder og utviklingsressurser. 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du er initiativrik og selvdreven
 • Du er engasjert og løsningsorientert
 • Du har stor interesse for teknologi og mulighetene de gir for bedre helsetjenester til våre innbyggere
 • Du har utpreget serviceinnstilling og setter brukeren i fokus
 • Du er strukturert og trives med en hektisk og variert hverdag
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evner å kommunisere med brukere på alle nivå
 • Du er god til å dokumentere eget arbeid og ser verdien av dette
 • Du møter daglige utfordringer ved å være løsnings orientert og ha evne til å koordinere med alle dine kollegaer i Lillestrøm kommune samt våre leverandører.
 • Du håndterer dager med høyt tempo og raske omstillinger og lar deg ikke stresse.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fri mobil avtale ihht kommunens retningslinjer
 • Opplæring og kurs
 • Et spennende, utviklende og sterkt fagmiljø
 • En stilling i Norges niende største kommune - en kommune med store ambisjoner
 • En svært spennende stilling med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige og kompetente medarbeidere
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen med stillingstittel IT-rådgiver
 • Hjemmekontor inntil to dager i uken kan avtales
 • 7,5 timers arbeidsdag inklusive lunsj
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, i samsvar med offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkere vil bli varslet i forkant dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.