IT-ansvarlig

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

60% stilling som IT-ansvarlig ved Kyrksæterøra videregående skole.
Stillingen kan også kombineres med 40% ledig stilling som leder ved Hemne Ressurssenter.

Som IT-ansvarlig hos oss, får du ansvar for å bidra til å øke skolens kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT, bistå i opplæring i digitale læringsressurser og profilere skolen gjennom bl.a. bruk av sosiale medier.

Kyrksæterøra videregående skole ligger på Kyrksæterøra som er kommunesenteret i nye Heim kommune. Skolen har opplæringstilbud innen teknologi- og industrifag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er utviklingsorientert, dynamisk og er en spydspiss innen arbeid med internasjonalisering. I samarbeid med KIL/Hemne tilbyr vi toppidrett fotball under optimale treningsforhold i Sodvinhallen- en av Norges største fotball- og friidrettshaller. Skolen ligger i et område der prosessindustri og oppdrettsnæringa står sterkt. Et av våre satsningsområder er kjemiprosess- og laboratoriefaget med mulighet for fordypning i settefisk. Gjennom en forestående utbygging, vil vi imøtekomme framtidas krav i form av nye og moderne lokaler. Hver dag arbeider vi for at elevene skal lære mest mulig og trives best mulig.

Arbeidsoppgaver:

Du får driftsansvar for IT-utstyr ved skolen.
Du får ansvar for veiledning, opplæring og support overfor medarbeidere og elever.
Du vil samarbeide med ledelse og medarbeidere om utvikling av digitale løsninger. 
Du vil være skolens digitale pedagog. Dette innbefatter bevisst bruk av digitale læringsressurser.
Du holder skolens hjemmeside og sosiale medier oppdatert.
Du bistår administrasjon og ledelse med merkantile oppgaver, blant annet knyttet til hjelpemidler for medarbeidere og elever.

Kvalifikasjoner:

Du har relevant IT-utdanning på Bachelor-nivå.
Du har god kjennskap til Office 365 og Windows-miljø.
Fagbrev eller relevant erfaring kan kompensere for kompetansekravet.

Personlige egenskaper:

Du er selvstendig og ansvarlig.
Du arbeider strukturert og planmessig.
Du samarbeider og kommuniserer godt, både internt og eksternt.
Du er utviklings- og løsningsorientert og interessert i ny teknologi.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr:

En moderne og utviklingsorientert skole
Godt arbeidsmiljø
Bedriftshelsetjeneste
Lønn etter kvalifikasjoner