Ledig stilling

Haugesund kommune

Introveileder

Offentlig forvaltning

Vi har ledig en 100 % stilling som Introveileder i Flyktningtjenesten med ønsket oppstart snarest.

Flyktningtjenesten er en avdeling tilknyttet NAV Haugesund og Utsira, men er lokalisert i egne lokaler. Avdelingen arbeider utelukkende med nybosatte flyktninger i kommunen og har i dag 22 ansatte. Våre medarbeidere har stort engasjement og det er høy kvalitet på arbeidet som utføres. Vi har fokus på muligheter, ressurser og helhetlig integrering for våre bosatte flyktninger. Avdelingen har som oppgave å bidra til gode integreringsprosesser, herunder overgang til arbeid eller utdanning, samt å bidra til å skape en meningsfylt fritid og tilknytning til lokalsamfunnet for de vi bosetter. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen relevante fagområder, for eksempel sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag - eller kulturrelaterte emner 
 • God kjennskap til det norske samfunnet
 • Førerkort klasse B
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver norsk så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Det er en fordel om du også har:

 • Erfaring med saksbehandling, gjerne etter Lov om introduksjonsordning og Integreringsloven
 • Erfaring med veiledning og undervisning i grupper
 • Lokal arbeidsmarkedskompetanse
 • Erfaring med oppsøkende virksomhet inn mot arbeidsgivere og arbeidsrettet oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet 
 • Gode datakunnskaper og evne til å sette deg raskt inn i nye datasystemer
 • Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke

Personlige egenskaper:

 • Du har har evne til å jobbe systematisk og målrettet
 • Du kan prioritere arbeidsoppgaver og arbeide selvstendig 
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Du har gode kommunikasjonsevner og er tydelig
 • Du er løsningsorientert
 • Du trives med å jobbe proaktivt 

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Et dyktig, engasjert og hektisk arbeidsmiljø med ulike faggrupper representert. Både fagfelt og organisasjon er i kontinuerlig utvikling, og du har mulighet til å bli med i en spennende prosess videre.
 • Flyktningtjenesten har et utstrakt samarbeid med kommunens enheter, frivillige lag og organisasjoner med formål å fremme god integrering.
 • Vi har tro på medarbeidernes kompetanse, og legger til rette for utvikling.
 • Du vil få en spennende arbeidshverdag som ikke alltid er like forutsigbar.
 • Du vil få jobbe med flyktninger som har et sterkt ønske om å lykkes i Norge

Dersom situasjonen endrer seg og behovet for veiledere i Flyktningtjenesten reduseres, vil det kunne være aktuelt med overflytning til en annen avdeling i NAV eller Haugesund kommune. 

Oppstart etter avtale.