Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Elverum kommune

Introkursholder

Offentlig forvaltning

Elverum Læringssenter søker introkursholdere

Elverum Læringssenter ligger i kommunehuset Folkevang. Skolen har ca. 143 elever og 23 tilsatte i hel og deltidsstillinger.
Elevtallet er stadig i endring. Skolens administrasjon består av rektor, assisterende rektor og en konsulent.

Skolens hovedoppdrag er å skape mestring og muligheter til våre nye landsmenn slik at de raskt lærer seg språket og ved det blir integrert i det norske samfunnet.
Skolen er en fargerik skole som består av 3 avdelinger: Grunnskole for voksne med spesialpedagogisk avdeling, yrkesrettet opplæring som leder til teorieksamen i fagbrev (praksiskandidatløpet), og norskopplæring med samfunnskunnskap. Vi jobber etter integreringsloven og opplæringsloven.

Om stillingen:
Vi søker etter inntil 2 faste stillinger i 100% og inntil 2  stillinger i 100 % vikariat. Søkere til den ene faste stillingen må ha flerspråklig kompetanse og snakke russisk/ukrainsk. Den andre faste stillingen er det ønskelig med tospråklighet, men ikke et krav. I vikariatene er det ønskelig med flerspråklig kompetanse, men ikke et krav. Beskriv i din søknad om det er kun aktuelt med fast stilling eller om vikariat kan være aktuelt.

Stillingene som introkursholder innbefatter å ha ansvar for forskjellige kurs. Integreringslovens bestemmelser sier at deltakerne som er innbefattet under denne
loven skal ha obligatoriske elementer som blant annet foreldreveiledningskurs, livsmestring og samfunnskunnskap.
I tillegg til dette kjører vi blant annet introkurs i digitale ferdigheter, lese kurs, trafikalt grunnkurs og svømmekurs.

Før tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder, jfr. opplæringslovens §10-9.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for oppfølging av enkeltelever
 • Ansvar for oppfølging av mindre gruppe og hel klasse
 • Ansvar for å legge til rette, planlegge og gjennomføre gode kursopplegg
 • Samarbeid med interne og eksterne aktører

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner som kreves:

 • Høyskoleutdanning (Bachelor)
 • Inneha gode digitale ferdigheter
 • Kunne russisk eller ukrainsk muntlig og skriftlig (til den ene faste stillingen)

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra å ha jobbet med flerspråklige elever og/eller flyktninger
 • Erfaring fra å arrangere og holde kurs

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God relasjonsbygger mot ungdom og voksne
 • Evne til å veilede og motivere
 • Jobbe selvstendig og kunne samarbeide
 • Strukturert og lojal
 • Personlig egnethet vil bli veklagt

Vi tilbyr:

 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et aktivt og positivt miljø
 • Opplæring og veiledning