Ledig stilling

Stavanger Kommune

Introduksjonsstilling Alis i Stavanger 

Ferdig LIS1 og vil videre til allmennmedisin?

Det er nå ledig 2- årig introduksjonsstilling i fastlegepraksis for leger i spesialisering til allmennmedisin. Stillingen er tilpasset leger med nyere fullført LIS1 tjeneste, og gir grunnlag for fullverdig uselektert praksis i utdanningsløpet til allmenn spesialist. Introduksjonsstillingene er en avtale mellom Stavanger kommune, fastlegene ved senteret og introduksjonslegen, hvor legen inkluderes i Alis ordningen og kan søke utdanningsstøtte.

Lege i programmet blir knyttet til legesenteret i 2 år heltid innen næringsdrift, og jobber etter fastlegetariffen med refusjon av Helfo. Det er ikke eget listeansvar og legen jobber med et utvalg  pasienter tilhørende fastleger ved senteret. Utgangspunktet for pasientpopulasjon for introduksjonslegen er ca. 800, og det tillates samtidsarbeid med fastlegen. Fastlegene på legesenteret vil gi stedlig veiledning og supervisjon, og det legges til rette for fri til utdanningsaktiviteter.

Det medfølger vaktplikt ved Stavanger legevakt på linje med de forpliktelsene som gjelder fastlegene i Stavanger, og inntil en dag per uke kan bli avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid, på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. Legen har samme plikt til møtedeltakelse som fastlegene i Stavanger  

 Nytorget legesenter  har henholdsvis 7 fastlegehjemler. Legesenteret har erfaring med introduksjonsleger og veiledning av LIS3. 

Ønskes mer informasjon om alisavtale kan du henvende deg  til alis@stavanger.kommune.no

Kontaktperson Nytorget legesenter 

Jan Bjørnar Holen tlf; 90700934    

 

Kvalifikasjoner:

  • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
  • Rett til trygderefusjon
  • Godkjent LIS1/Turnus
  • Krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet vektlegges i stor grad
  • Evne til samarbeid og mottagelse av veiledning/supervisjon
  • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne tilsvarende C1 nivå

Vi tilbyr:

  • Alis avtale i introduksjonstiden
  • Fast veileder
  • Deltagelse i kommunens introduksjonsprogram for nye leger