• Bedrift
  Handelsbanken
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Bank
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Stockholm
  Stockholm
  search.country.SVERIGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  2838838
 • Se her for andre jobber fra Handelsbanken
 • Oppdatert 24.03.2020
Ledig stilling

Handelsbanken

Internrevisor - Centrala Revisionsavdelningen

Bank

 

Några ord om oss

Vi är en långsiktig och engagerad arbetsgivare och vår idé om att bedriva bank bygger i grunden på en tilltro och respekt för den enskilda individen - såväl kund som medarbetare. Vi är en decentraliserad organisation där du som medarbetare får ett stort eget ansvar. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens företagskultur och lägger grunden för att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt, hållbart och framgångsrikt sätt. Vi är närmare 12 000 medarbetare och har ett rikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.

Centrala Revisionsavdelningen har det övergripande ansvaret för den interna revisionen och samordnar revisionsfrågor inom koncernen. Avdelningen ansvarar bland annat för utvärdering och granskning av den interna kontrollen, styrningsprocesser, riskhantering och regelverksefterlevnad samt granskning av räkenskaper och årsredovisningen. Internrevisionen arbetar i nära dialog med verksamheten och avrapporterar löpande utförd revision till granskade enheter, bankledning och bankens externa revisorer.

Din roll

Vi söker en medarbetare till den del av vår avdelning  som ansvarar  för utveckling och samordning  av den granskning som sker i regionbankerna på bankens samtliga hemmamarknader. Vår grupp har också huvudansvar för granskningen av centrala informationsavdelningen, centrala kreditavdelningen och kreditprocessen i koncernen. I vårt arbete ingår också ansvar för delar av granskningen av den finansiella rapporteringen inklusive bankens hållbarhetsredovisning. 

Vi  erbjuder dig ett spännande arbete som internrevisor där du både enskilt och tillsammans med kollegor kommer att ansvara för planering och genomförande av granskningsaktiviteter. Kreditområdet är centralt i banken och då arbetet spänner över samtliga hemmamarknader kommer du att få insyn i stora delar av bankens verksamhet.

Din profil

-       Du har ett professionellt sätt, hög integritet och god beslutsförmåga.

-       Du är bra på att kommunicera i både tal och skrift och har en förmåga att rapportera.

-       Vi ser också gärna att en av dina styrkor är att bygga goda relationer och samarbeta väl med andra.

-       Du har erfarenhet av extern- o/e internrevision eller arbete på annan kontrollfunktion inom kreditområdet i bank.

-       Du har en relevant akademisk examen.

Rekryteringsprocessen

Vi kommer att intervjua kandidater löpande.

Välkommen med din ansökan!

 

 • Bedrift
  Handelsbanken
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Bank
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Stockholm
  Stockholm
  search.country.SVERIGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  2838838
 • Se her for andre jobber fra Handelsbanken
 • Oppdatert 24.03.2020