Ledig stilling

Handelsbanken

Medarbetare till Koncern- Informationssäkerhetsavdelningen

Bank

Några ord om oss

Den personliga kontakten mellan människor är utgångspunkten för lyckade bankaffärer. Tycker vi. Det har vi tyckt sedan 1871, när banken grundades. De goda relationerna är förmodligen anledningen till att vi fortsätter vara en stabil bank år efter år, med framgångsrika affärer och nöjda kunder. Vårt decentraliserade arbetssätt gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin karriär inom banken.

Välkommen till en bank med lång erfarenhet i branschen!

Din roll

Som informationsspecialist ansvarar du för att:

 • Driva, samordna och stödja implementeringen av informationssäkerhetsförbättringar.
 • Ansvara för att informationssäkerhetsstyrningsdokument och -regler implementeras.
 • Stödja, samordna och mäta efterlevnad mot interna och externa efterfrågningar.
 • Rapportera och rekommendera förbättringar baserade på risk.
 • Underlätta riskbeslutsprocessen och säkerställa att underbyggda riskbeslut fattas.
 • Att stödja IT och verksamheten gällande utveckling.
 • Du kommer även att vara medlem och kontaktperson i det Bankens interna globala informationssäkerhetsnätverket för kunskapsdelning och strävan efter en gemensam strategi för implementering av informationssäkerhet i Handelsbanken.

Din profil

För att lyckas i denna roll behöver du vara kommunikativ och på att på ett engagerande sätt kunna informera och motivera våra informationssäkerhetsmål. Du kan inspirera till nya idéer och vågar tänka annorlunda.
Du är duktig på att skapa dig en helhetssyn och har förmågan att se hur vi strategiskt kan minska affärsrisker. Du har en god förmåga att samordna aktiviteter och involvera rätt intressenter. Du är också flexibel och kan med lätthet byta fokus utifrån prioriteringar.

Du har dokumenterad erfarenhet av:

 • Att implementera informationssäkerhet i en organisation.
 • Erfarenhet av informationssäkerhetsarkitektur.
 • Kunskap om Governance och dess processer för informationssäkerhet.
 • Kunskap om olika standarder (ISF, ISO, NIST, COBOLT5), lagstiftning och reglering avseende informationssäkerhet och kan tolka detta i praktiken.
 • Kunskap om riskhantering, förmåga att utföra riskbedömningar och ge råd och stödja implementering av åtgärder.
 • God generell förståelse för IT, IT-processer och IT-system.

I rollen kommer du att ha många kontakter inom hela koncernen vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.

Välkommen med din ansökan!