Intern utlysning, vikariat jobbkonsulent 100%

Fretex International AS

Arbeid og Inkluderingsbedrift

Fretex Jobb og Oppfølging AS er en Arbeid – og inkluderingsbedrift som skal bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid.

Som jobbkonsulent i AFT har du din egen portefølje av jobbsøkere som du følger gjennom hele tiltaksløpet og som du er ansvarlig for. Samtidig jobber vi tett i team, og du bør derfor være en person som deler på kunnskap og muligheter.

Markedsarbeid er en del av vår kjernevirksomhet. Du må derfor ha evnen til å benytte eksisterende nettverk samt utvikle eget nettverk. Det er høy tillit i teamet og delingskultur er vesentlig for å lykkes i dette arbeidet.  Å skape tillit hos våre jobbsøkere og danne gode relasjoner som gjør at du lykkes med endring -og motivasjonsarbeid er avgjørende. Du må ha utholdenhet til arbeidsprosessene og du må regne med å måtte være pådriver til utvikling og fremdrift i egen portefølje.

Du må kunne tilpasse din kommunikasjon i takt med den du møter og de situasjoner du står i. Det er et høyt krav til selvledelse, og du vil ha mye frihet til å utføre mandatet under gitte rammevilkår. Å være strukturert, kommunisere godt muntlig og skriftlig og holde frister er essensielt for arbeidet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av jobbsøkere gjennom hele tiltaksløpet
 • Etablere gode relasjoner i arbeidsmarkedet der målet er ansettelse for våre jobbsøkere
 • Karriereveieldning og motivasjonsarbeid
 • Jobbe etter Fretex-metoden som er tuftet på Supported Employment, kravspesifikasjon fra NAV og beste praksis fra Fretex.
 • Samhandling i team
 • Tett samarbeid med NAV
 • Samarbeid med øvrige instanser ved behov

 

Vi ønsker deg som:

 • Har utdanning på høyere nivå, dokumentert erfaring fra relevant fagfelt kan erstatte kravet om høyere utdanning.
 • Har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Har særlig god relasjon – og veiledningskompetanse
 • Har evnen til å motivere og tenke kreativt
 • Er resultatorientert
 • Kan holde kurs/ gi opplæring i grupper
 • Er selvstendig, strukturert og ser løsninger
 • Samarbeider godt med andre
 • Har sertifikat

 

CV og søknad sendes til: solveig.gundersen@fretex.no