Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Intern utlysning; Instruktører helseplattformen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på et av landets mest ambisiøse organisasjonsutviklingsprosjekt? Vi søker instruktører til Helseplattformen.

OBS: Intern utlysning. Kun faste ansatte i Kristiansund kommune kan søke på engasjementet. 

Helseplattformen skal samle alt av pasientjournaler på et sted, og med det gjøre livet enklere for pasienter og helsepersonell i Midt-Norge. Nå søker vi etter flere instruktører som vil være med på det mest ambisiøse utviklingsprosjektet i landet innen Helse. 

Nå etableres felles pasientjournalløsning for hele helsetjenesten gjennom prosjektet Helseplattformen. Løsningen skal implementeres i alle sykehus i regionen, og kommuner, fastleger, avtalespesialister og fysioterapeuter får mulighet til å knytte seg til løsningen gjennom egne opsjonsavtaler. Ansatte på alle nivåer i helsetjenesten vil med dette få et nytt og moderne arbeidsverktøy, og pasienten skal møte en mer helhetlig helsetjeneste. 

Et suksesskriterie for denne store implementeringen er at ansatte får nok opplæring og at kvaliteten på opplæringen er god. I forbindelse med innføring av Helseplattformen i Kristiansund kommune, har vi dermed i en tidsbegrenset periode behov for dyktige instruktører. 

Som instruktør vil du få opplæring i fire uker (22, 23, 32 og 33). I uke 34 – 43 blir det klasseromsundervisning hvor du som instruktør i hele eller deler av perioden leder undervisningen. Det vil også være med en superbruker som bistår i klasserommet.

Vi har behov for følgende instruktører: 

 • 5 instruktører innen hjemmebasert- og instutisjonsbaserttjeneste med bakgrunn som sykepleier eller vernepleier med erfaring fra fagfeltene i kommunens tjenester
 • 1 instruktør med bakgrunn som helsesykepleier. Vedkommende skal også holde undervisning i andre kommuner og må derfor påberegne noe reisevirksomhet. 
 • 1 intruktør med bakgrunn innen saksbehandling. Vedkommende skal også holde undervisning i andre kommuner og må derfor påberegne noe reisevirksomhet.
Arbeidsområder
 • delta på instruktøropplæring
 • fasilitere undervisning
 • følge opp spørsmål fra undervisningen som ikke håndteres der og da
 • administrere ferdighetstrening i etterkant

De som blir engasjert må i perioder påregne å kombinere stillingen som instruktør med sin ordinære stilling.  

Kvalifikasjonskrav
 • fast ansatt i Kristiansund kommune
 • helsefaglig bakgrunn
 • gode dataferdigheter
Ønskelige kvalifikasjoner
 • erfaring med undervisning, opplæring og veiledning
Personlige egenskaper 
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • tilpasningsdyktig
Spesielle forhold i stillingen

Som instruktør leies du ut fra kommunen du er ansatt i, og du beholder tilsettingsforholdet og lønna di. Det er et vilkår at den som engasjeres kan få permisjon fra sin ordinære stilling uten at dette har for store driftsmessige konsekvenser for arbeidsgiver.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.