• Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2021
 • Sted:
  MOLDE
 • Stillingsfunksjon:
  Fast Stilling
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  MOLDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3310151
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune

Intern utlysning: Helsefagarbeider/hjelpepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype
Det er ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier ved Skåla omsorgssenter. Stillingen er lokalisert til hjemmetjenesten (60%) og sykehjemmet (40%). Stillingen innebærer per tiden arbeid på dag/ kveld med arbeid helg.

Beskrivelse av arbeidssted
Skåla og Kleive omsorgsdistrikt er et pleie- og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Skåla omsorgssenter har hjemmetjeneste, sykehjem, dagsenter og vaskeri. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø og har hatt et stabilt lavt sykefravær over år.

Hovedoppgaver
Bistå beboere på sykehjem og brukere i eget hjem. Tilrettelegging ved f.eks. stell og måltider, legemiddelhåndtering og forebyggende arbeid. Vi arbeider med mål om at bruker skal kunne mestre mest mulig selv. Vi har fokus på brukermedvirkning og spør: «Hva er viktig for deg?» Helsefagarbeider er medansvarlig for at den pleie som utøves er i overensstemmelse med enhetens og arbeidsstedets målsetninger samt de vedtak som er fattet.

Kvalifikasjoner

 • Off. godkjent helsefagarbeider/hjelpepleier.
 • Vi søker etter en positiv, selvstendig, faglig bevisst person som kan jobbe miljørettet og i samarbeid med andre faggrupper.
 • Personlige egenskaper som evne til god kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet vektlegges.
 • Ansatte i hjemmetjenesten må ha mulighet for å disponere egen bli i tjenesten, i tillegg til å benytte tjenestebiler.
 • Vi følger kommunenes etiske retningslinjer og ærlighet og gode holdninger er en forutsetning. 

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr
En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø der en jobber ut fra en filosofi at det skal være systematikk i det en gjør, sikre en rød tråd, slik at medarbeiderne får frigjort tid til å gi gode tjenester til brukerne. Enheten har fokus på myndiggjøring, involvering, rolleklarhet og likeverd, god informasjonsflyt og systematisk kompetanseheving.

Kleive- og Skåla omsorgssenter arbeider ut fra målet: "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus!" 

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale.
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved ev. intervju.

 
 • Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2021
 • Sted:
  MOLDE
 • Stillingsfunksjon:
  Fast Stilling
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  MOLDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3310151
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune