Detaljer

 • Bedrift
  Hustadvika kommune
 • Søknadsfrist
  21.07.2020
 • Sted:
  ELNESVÅGEN
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ELNESVÅGEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2958283
 • Se her for andre jobber fra Hustadvika kommune

INTERN UTLYSNING - Familieveileder NAV

NAV Hustadvika er etablert i partnerskap mellom Hustadvika kommune og NAV Møre og Romsdal.
NAV Hustadvika har i dag 13 statlige og 10 kommunalt ansatte.

Nav Hustadvika har fått tilskudd av Fylkesmannen til utvikling av sosiale tjenester i NAV.
I den forbindelse lyses det ut stilling som Familieveileder i 100% prosjektstilling. Varighet er 1 år med mulighet for forlengelse ut 2021. Tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av oppfølging knyttet til § 17 i lov om sosiale tjenester i NAV.
Familieveileder skal bidra til å bedre levekårene for barn og unge som vokser opp i vanskeligstilte familier, og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp, og tjenesten skal være et lavterskeltilbud med vekt på å forebygge og bekjempe barnefattigdom.
Stillingen skal bidra til å utvikle bedre individuelt tilpassede, helhetlige og samordnede tjenester på tvers av sektorer og etater som skal forebygge og bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon av målgruppen. Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte barn, unge under 30 og familier, som har behov for sosiale tjenester, eller som står i fare for å komme i en vanskelig situasjon.
Stillingen som familieveileder vil jobbe i prosjekt sammen med Samhandlingskoordinator på kontoret. Det er tenkt at disse to stillingene skal utfylle hverandre i samarbeid mot samme mål – men at familieveileder vil arbeide på individnivå med arbeidsrettet oppfølging av familier som mottar ytelsen sosial stønad til livsopphold.

Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

Arbeids- og ansvarsområder:
• Veiledning med sikte på å bedre levekårene for vanskeligstilte familier
• Råd, veiledning og saksbehandling innen privatøkonomi
• Samarbeid med andre relevante tjenester og instanser, også frivillige organisasjoner
• Bidra til å koordinere tjenestetilbudet for vanskeligstilte familier
• Bistå i utvikling av samhandlingsrutiner som omhandler brukergruppen.
• Tett samarbeid med veiledere ved Nav Hustadvika og Nav Hustadvikas samarbeidspartnere
• Kartlegging og oppfølging av lavinntektsfamilier i kommunen.
• Være med i samarbeidsmøter og arbeide med økt bruk av individuell plan.
• Barn, unges og familiens medvirkning skal ivaretas.

Kvalifikasjoner:
• Sosialfaglig eller pedagogisk utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
• Meget gode samarbeidsevner og evne til å etablere gode relasjoner
• Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
• Erfaring innen veiledning av utsatte grupper
• Førerkort kl. B, må disponere egen bil

Ønskede kvalifikasjoner:
• God kunnskap om offentlig forvaltning
• God kunnskap om kommuneorganisasjonen.
• God kunnskap om frivillig sektor
• God kunnskap om arbeidsmarkedet
• Erfaring fra prosjektarbeid

Ønskede egenskaper:
• Har engasjement for NAVs samfunnsoppdrag
• Strukturert, leveringsdyktig og serviceinnstilt
• Evne til å lytte, inkludere og reflekterende
• Evne til å skape struktur og framdrift i veiledning
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Formidlingsevne
• Serviceinnstilt
• Behersker digitale verktøy godt
• Gode skriftlige ferdigheter
• Omstillingsvillig
• Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjør en viktig faktor for ansettelse

Vi kan tilby:
En interessant og viktig jobb for Hustadvika kommune.
En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling, kunnskapsdeling og humor
Engasjerte og dyktige kollegaer
Lønn etter avtale

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadskjema blir brukt. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.