INTERN UTLYSNING – Fagkoordinator dagsenter for eldre

Lyngdal kommune

Virksomhet for institusjon og hjemmetjenester søker nå etter ny fagkoordinator fast stilling på 20% ved dagsenter for eldre.

Stillingens formål

  • Faglig oppfølging og veiledning i avdelingen

STILLINGENS ORGINASJONSMESSIGE PLASSERING:

  • Nærmeste overordnede er avdelingsleder Kristin Byberg

STILLINGENS ARBEIDSOPPGAVER

  • Organisere og strukturere pasient informasjon ved dagsenteret
  • Bistå avdelingsleder i organiseringen av drift ved dagsenteret som dagslister, kjøkken liste, drosje liste, kontroll av midlertidig opphør
  • Møte med tjenestekontoret
  • Oppdatere tiltaks lister

IDEELLE KVALIFIKASJONER:

  • Fagbrev som helsefagarbeider, eller annen relevant fagskole
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet for oppgaven
  • Du må ha en fast stillingsprosent på minimum 50 %, dette for å sikre kontinuitet og oversikt i avdelingen

 

Søknadsfrist: 15.08.2021

Du må være ansatt i kommunen for å søke.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler.

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

 

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

Virksomhetsleder Institusjon og hjemmetjenester Anne Sanden Kvinen, telefon: 97743000.

Avdelingsleder Kristin Byberg, telefon 94506039.