• Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  AURE
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AURE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905659
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune

Intern utlysing - helsefagarbeider 100 % stilling fast ved hjemmetjenesten Tustna

Aure kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

INTERN UTLYSING

100% fast stilling som helsefagarbeider. Turnusen har per i dag arbeidshelg hver tredje helg, men det kan på sikt bli muligheter med langvakter hver fjerde helg hvis ønskelig. Turnusen går over 12 uker og er under evaluering, og det vil være mulig å komme med ønsker for å tilpasse turnusen etter dine behov. Todelt turnus med dag- og kveldsarbeid. Stillingen er ledig fra medio august 2021.
Ved ledige hjemler som følge av ansettelse, kan øvrige søkere få tilbud. 
Stillingen kan ikke deles, 

Beskrivelse
Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein (sør) og en i Aure sentrum (nord). Avdelingen yter helsehjelp i hjemmet og ligger under enhet for Omsorg. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler. Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen, og har egen vaktmesterstilling. Vi har to avdelingssykepleiere fordelt på to soner, samt merkantil ressurs.
Hjemmetjenesten er et område i vekst og stadig omstilling. Fokusområder de nærmeste årene vil være rehabilitering, digitalisering, samt organisasjons- og lederutvikling.

Om stillingen
Stillingen hører til hjemmetjenesten Sør med tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver. Hjemmetjenesten Sør og Tustna helse- og omsorgssenter ble slått sammen høsten 2020, og avdelingen har ansvar for størsteparten av kommunens omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Stillingen er ledig for tiltredelse i august. Stillingen kan ikke deles. Deltidsansatte og vikarer oppfordres til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker etter en offentlig godkjent hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider som er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus. Faglig dyktighet, evne til å samarbeide med andre, selvstendighet, kreativitet og evne til å være med å skape et godt miljø blir vektlagt. Videreutdanning innen psykiatri eller geriatri er ønsket. Det er en forutsetning at du kan bruke data/PC og må være praktisk fortrolig med å jobbe i en digital hverdag. Det er en fordel om du har kjennskap til elektronisk dokumentasjon. I Aure kommune benyttes programvaren "Gerica". Du må også ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Du må ha førerkort klasse B.

Ønskede personlige egenskaper
Vi søker en kvalitetsbevisst og løsningsorientert person med evne til å tenke positivt samt evne til å motivere andre og skape gode relasjoner. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Lønns- og arbeidsbetingelse
Ansettelse skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk. Vikarer kan også søke. 

Søknad sendes
Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).
Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

 
 • Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  AURE
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AURE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905659
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune