Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

INTERN ANNONSE: Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for sjeldne diagnoser søker etter avdelingsleder i 50 % stilling.

Avdeling for sjeldne diagnoser er en av 13 avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken (BAR). Avdelingen har fire seksjoner («sjeldensentre»): NevSom (nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier), SSD (senter for sjeldne diagnoser), NSCF (cystisk fibrose og primær ciliær dyskinesi) og NK-SE (sjeldne epilepsier). Seksjonene er også en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og har sammen med fem andre sjeldensentre felles faglig organisatorisk overbygning. For å ivareta samlet ledelse må derfor den som innehar avdelingslederstillingen for avdeling for sjeldne diagnoser også være seksjons-/senterleder for en av de fire seksjonene i avdelingen. Kun de som er fast ansatte som seksjonsleder ved en av avdelingens seksjoner kan derfor søke avdelingslederstillingen og stillingen vil således ha et todelt innhold. Seksjonslederstillingen vil være som i dag med nødvendige interne tilpasninger i lederstruktur i dette sentret slik at samlet lederoppdrag for avdelingsleder blir gjennomførbart. Praktisk gjennomføring av dette avtales med klinikkleder og HR leder i BAR.

Avdelingsleder vil ha fullt avdelingslederansvar for sin avdeling og inngå i BAR ledergruppe. De fire seksjonene er del av NKSD, som skal bidra til kunnskapsutvikling og kompetansebygging i hele landet og samtidig styrke kunnskap og mestring hos pasienter og pårørende i samarbeid med øvrig helsetjeneste.

Vi søker etter en person som har ledererfaring. Vedkommende må ha erfaring med fagutvikling, kompetansebygging, kunnskapsformidling og forskning. Vi ønsker en samlende og inspirerende leder som har erfaring med å lede endringsprosesser og som vil være en drivkraft i den videre utviklingen av avdelingen og sentrene.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsutdanning, mastergrad eller tilsvarende innen medisin, psykologi eller andre helsefag
 • Seksjonslederstilling ved Avdeling for sjeldne diagnoser, BAR
 • Kompetanse innen fagutvikling, kompetansebygging, formidling og forskning
 • Forskerkompetanse (PhD-nivå eller høyere) er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • er samlende og inspirerende
 • er faglig trygg og engasjert
 • har gode evner til helhetlig og strategisk tenkning
 • kan formidle og lede prosesser
 • har stor arbeidskapasitet
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende og lederoppgaver
 • Gode muligheter for egen kompetanseutvikling
 • En spennende stilling i et tverrfaglig kompetansemiljø
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale