Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleiere/sykepleiere med relevant erfaring

Offentlig forvaltning

Vi har mange intensivsykepleiere som går av med pensjon og flere sykepleiere som har begynt på videreutdanning i intensivsykepleieie. Derfor har vi ledige stillinger, faste og vikariater med mulighet for forlengelse, for intensivsykepleiere/sykepleiere som har lyst til å jobbe med en spennende pasientgruppe. Vi har ansatte med høy kompetanse innen intensivsykepleie, og vi har et godt arbeidsmiljø. Thoraxkirurgisk intensiv 1 er en intensivavdeling som har lands- og regionfunksjon for kirurgisk behandling av voksne og barn med hjerte, lunge- og karlidelser, medfødte hjertefeil og transplantasjon av hjerte og lunger. Pasientgruppen er postoperative pasienter og komplekse intensivpasienter med behov for sirkulasjonsstøtte, dialyse og/eller annet avansert medisinsk teknisk utstyr etter kirurgi. Vi har spisskompetanse på intensivpasienter som trenger assistert sirkulasjon, ECMO og kunstig hjerte (LVAD).

Vi har eget opplæringsprogram for nyansatte der man får oppfølging fra fagutviklingssykepleier, medisinsk teknisk ansvarlig sykepleier og erfaren intensivsykepleier. Vi har opplegg for sertifisering og kompetanseheving. Man trenger ikke å ha erfaring med barn fra før, det blir gitt intern opplæring.

Sykepleiere uten videreutdanning kan få tilbud om trainee-opplegg med fast undervisning hver uke over en periode på 4 mnd, samt oppfølging av intensivsykepleier i seksjonen i 6 mnd.

Ring gjerne avdelingen ved spørsmål vedrørende stillingene.

Søkere som får tilbud om stilling må fremlegge politiattest etter Helsepersonelloven § 20 a. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk overvåkning og intensivsykepleie til voksne og barn etter hjerte-, lunge og/eller karkirurgi.
 • Håndtering av avansert medisinsk teknisk utstyr knyttet til intensivbehandlingen (Respirator, Prismaflex, IABP, NO-gass, ECMO, LVAD).
 • Veilede studenter i videreutdanning og hospitanter fra andre sykehus

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med videreutdanning i intensivsykepleie.
 • Sykepleiere med 2 års klinisk erfaring kan også søke.
 • Barneerfaring er ikke nødvendig. Opplæring er individuelt tilpasset etter minst 1 års erfaring med voksne pasienter

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert med faglig engasjement, strukturert og selvstendig
 • Løsningsorientert og læringsvillig
 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En veldig spennende jobb
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Egne fagutviklingssykepleiere og MTU-ansvarlige
 • Eget nyansattprogram både for intensivsykepleiere og sykepleiere uten videreutdanning
 • Klinisk stige-program
 • Mulighet for utdanningsstilling for sykepleiere 
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Ønsketurnus