Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier/ sykepleier 80 % vikariat

Offentlig forvaltning

  «Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 25.000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnositikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Innenfor opptaksområdet er det også prehospitale tjenester, DPS og BUP. Det er flere avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehusets nærhet til hovedkommunikasjonslinjer (tog, RV 3, flyplass på Røros) er en styrke. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, ny videregående skole og mange tilbud fra høgskolene. Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og organisasjonsarbeid.»

Overvåkningen er en felles kirurgisk og medisinsk overvåkning, hvor vi utfører sykepleie til akutt og kritisk sykepasienter.
Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver, ønsketurnus og fagdager i turnus. Vi tilrettelegger for fagutvikling med vekt på personlig og felles utvikling.
Vi har 3-delt turnus med arbeid hver 3.helg. Avdelingen kan også tilby andre løsninger i forhold til turnus, for eksempel nattevaktstilling og mulighet for 12 timers vakter.

Det er nå ledig stilling: 

- 80% vikariat fra d.d. - August 2025, med mulighet for forlengelse.

Ved intern omrokering kan andre stillinger bli ledige og det vil bli tatt fra søkermassen

Spesifiser i søknaden ønsket stillingsstørrelse

Kopi av relevant utdanning og kopi av tjenesteattester ønskes vedlagt søknaden og minst 2 stk referanser - inkludert referanse fra siste arbeidsgiver.. 

Kvalifikasjoner:

 •  Vi ønsker fortrinnsvis sykepleiere med videreutdanning innen intensivsykepleie eller annen relevant videreutdanning/ kompetanse. Autorisert sykepleier med interesse for fagområdet er også velkommen til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Du liker høyt tempo, raske endringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Du er kvalitetsbevisst, ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert.
 • Du har en positiv, reflekterende og løsningsorientert holdning 
 • Du er fleksibel,  og har endringsvilje
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide godt med ulike yrkesgrupper
 • Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Høyt faglig nivå.
 • God opplæring.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.