Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier/Sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du på utgikk etter en spennende jobb som sykepleier, der du får en variert hverdag og mulighet til stadig utvikling?
Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) søker etter to engasjerte sykepleiere til 2 x 100 % vikariat, f.o.m 01.08.2024 t.o.m 31.08.2026. Mulighet for fast ansettelse ved søker med videreutdanning i intensivsykepleie. D
Det er ønskelig at søker har erfaring fra arbeid på sykehus og helst akuttmedisinske poster, og/eller at søker har interesse for akutt- og intensivmedisinsk behandling.
Intensiv avdeling SSF ønsker å sikre fremtidig stabil dekningsgrad av intensivsykepleiere, og har stort fokus på rekruttering til videreutdanning. Søkere/sykepleiere som er interessert i dette som karrierevei, vil ha mulighet for å motta utdanningsstilling til videreutdanning, når de søker og tilbys plass ved universitet.

Startdato ønskelig 01.08.2024, eller etter avtale.

Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig. 

Arbeid p.t. hver 3.helg i for tiden 3 delt turnus. Vi har p.t. kalenderplan/"ønsketurnus". Det må påregnes arbeid 2 helger ekstra i året. 
Vi er en avdeling med høy grad av trivsel! Vi har et godt faglig miljø med fokus på pasientsikkerhet, gode pasientforløp og kvalitet i behandlingen. Vi har faste fagdager i turnus og mulighet for hospitering for faglig påfyll i andre sykehus. Vi ønsker søkere med interesse og engasjement i forhold til kontinuerlig kvalitetsforbedring og fagutvikling. Gode medmenneskelige kvaliteter og personlig egnethet for stillingen vektlegges også høyt.

Intensiv enhet ligger organisatorisk under Kirurgisk avdeling og har 4 intensivsenger, 8 postoperative og 6 dagkirurgiske senger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med relevant erfaring fra sykehus, gjerne intermediær, intensivavdeling eller annen akuttavdeling innen somatikk.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende IKT kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, jobbe tverrfaglig, ha gode kommunikasjonsevner, være strukturert og kunne jobbe under høyt press i perioder.
 • Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i ditt arbeid må stå sentralt.
 • Det forventes at våre ansatte jobber i tråd med SSHF's verdigrunnlag, som er: Respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet - engasjement.

Vi tilbyr:

 • Faste fagdager og jevnlige simuleringsøvelser som læringsform.
 • Våre ansatte har evnen til å se hverandre og ta vare på hverandre i en hektisk hverdag.
 • Kurs og mulighet for hospitering
 • Mulighet for å søke utdanningsstilling for intensivsykepleie-videreutdanning.
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Videreutdanning i veiledning
 • Lønn etter gjeldende overenskomst