Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og ønsker nye og spennende utfordringer? Intensiv Lillehammer har faste stillinger og vikariater i 80 til 100%.

Akuttmedisinsk avdeling Gjøvik og Lillehammer har fusjonert og står foran mange interessante endringer og oppgaver. Den nye Akuttmedisinske avdelingen har lokalsykehusansvar for ca 200.000 innbyggere i gamle Oppland fylke. Avdelingen består av enheter innen anestesi, intensiv, akuttmottak, ergo/fysioterapi og legetjeneste, som er dupliserte ved lokasjon Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har som hovedoppgave og ta seg av akutt/kritisk syke pasienter og pasienter som har behov for anestesi i forbindelse med kirurgi og ulike medisinske prosedyrer. Ergo/fysioterapi-enheten jobber med bedring og tilpasning av funksjonsevne.  Vårt personell er viktige bidragsytere i de ulike akutte teamene inne på sykehus og har et stort ansvar innen traumeomsorg gjennom et traumekoordinerende team. Det er også noe prehospital aktivitet og samarbeid. 

Hos oss på Intensiv Lillehammer tar vi imot alle pasienter med behov for overvåkning eller intensivbehandling. Vi har et sterkt og engasjert fagmiljø og søker flere dedikerte kollegaer som vil jobbe hos oss. Vi er en aktiv avdeling med utfordrende arbeidsoppgaver og et høyt sykepleiefaglig nivå. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Her har du mulighet til å bli en del av et arbeidsmiljø hvor du vil oppleve trygghet, fellesskap, samarbeid og et miljø som er stimulerende og kunnskapsfremmende.

På intensiv vil du få selvstendig ansvar i et tett tverrfaglig samarbeid, med erfarne kolleger rundt deg. Vi har to egne fagsykepleiere, et godt introduksjonsprogram for nyansatte, samt faste undervisningsdager i turnus. En ansettelse på intensiv som sykepleier, kan også bli en karrierevei mot utdanningsstilling for å ta videreutdanning i intensivsykepleie!

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger/vikariater vil tilsetting bli foretatt av samme søkergruppe.
Vitnemål fra Bachelor i Sykepleie og attester må legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker fortrinnsvis intensivsykepleiere, men autoriserte sykepleiere er også velkommen til å søke
 • Erfaring fra overvåkningsavdeling eller intensiv er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som liker faglige utfordringer og som tar ansvar for å holde deg faglig oppdatert
 • Du er fleksibel, kommuniserer godt og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du evner å jobbe selvstendig og samarbeide godt i team i et hektisk miljø
 • Du er løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Opplæringspakke med egen kontaktsykepleier
 • Oppfølging av fagsykepleier
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Ønsketurnus
 • Faglig utvikling med kurs og faste fagdager i turnus
 • Finansieringsordning for videreutdanning
 • Mulighet for overgangsbolig
 • Bedriftsidrettslag SI Aktiv http://siaktiv.no  
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

Lillehammer ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, og byr på gode muligheter for å kombinere spennende jobber med aktiv fritid. Byen har mye å tilby innen idrett og kultur, og har gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser på sommer og vinterstid.

For mer informasjon om Lillehammer-regionen: http://www.lillehammer.no