Vacancy

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Intensiv enhet ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har behov for å styrke bemanningen med flere intensivsykepleiere! 
Er du på utgikk etter en spennende jobb som intensivsykepleier, i en avdeling som preges av godt arbeidsmiljø og samhold, og med en variert hverdag og varierte sykepleieoppgaver, da skal du søke deg til oss!

Vi søker nå etter tre engasjerte intensivsykepleiere til 3 x100 % fast stilling. Søkere som er i en videreutdanning innen intensivsykepleie, med utdanningsstilling fra SSHF, kan søke. Startdato snarest eller etter avtale.

Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig. 

Arbeid p.t. hver 3.helg i for tiden i 3-delt turnus. Vi har p.t. kalenderplan/"ønsketurnus". Det må påregnes arbeid 2 helger ekstra i året. 

Vi er en avdeling med høy grad av trivsel! Vi har et godt faglig miljø med fokus på pasientsikkerhet, gode pasientforløp og kvalitet i behandlingen. Vi har faste fagdager i turnus og mulighet for hospitering for faglig påfyll i andre sykehus. Vi ønsker søkere med interesse og engasjement i forhold til kontinuerlig kvalitetsforbedring og fagutvikling. Gode medmenneskelige kvaliteter og personlig egnethet for stillingen vektlegges også høyt.

Intensiv enhet ligger organisatorisk under Kirurgisk avdeling og har 4 intermediær senger, 8 postoperative og 6 dagkirurgiske senger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Intensivsykepleier med relevant erfaring fra sykehus, primært intensivavdeling eller annen akuttavdeling innen somatikk.
 • Søkere i videreutdanning intensivsykepleie vil også bli vurdert.
 • En fast stilling forutsetter at utdanningen fullføres med vitnemål som intensivsykepleier.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende IKT kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, jobbe tverrfaglig, ha gode kommunikasjonsevner, være strukturert og kunne jobbe under høyt press i perioder.
 • Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i alt du gjør må stå sentralt.
 • Det forventes at våre ansatte jobber i tråd med SSHF's verdigrunnlag, som er: Respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet - engasjement.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Faste fagdager og jevnlige simuleringsøvelser som læringsform.
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Våre ansatte har evnen til å se hverandre og ta vare på hverandre i en hektisk hverdag.
 • Muligheter for kurs og hospitering.
 • Varierte arbeidsoppgaver.