Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Intensivenheten i Arendal har behov for flere ansatte.

I den forbindelse har vi ledig 3 x100 % faste stillinger for intensivsykepleier med tiltredelse snarest. Sykepleier uten intensivutdannelse kan søke på stillingene, men bør ha to års relevant praksis og blir tilsatt i vikariat. Arbeid p.t.3-delt fleksibel turnus, eventuelt nattstilling med arbeid p.t. hver 3. helg. I tillegg må det påregnes 2 ekstra helger i året.

Intensivenheten i Arendal er en del av akutt avdelingen. Intensiv har 12 sengeplasser fordelt på eneromog fler sengsrom. Av disse sengeplassene er 2 luftsmitteisolater.

Vi er en generell intensivavdeling med hovedvekt på medisinske pasienter.  Vi tar også imot andre pasienter som har behov for avansert intensivbehandling,traume observasjon, overvåkning etter operasjonerog andre diagnoser. Sørlandetsykehus Arendal har PCI behandling for Agder ogTelemark og i denforbindelse behandler vi mange ustabile hjertepasienter.

I tillegg har vi en oppvåkningsavdeling med 11 sengeplasser. Denne enheten er åpen fra mandag til fredag på dag- og kveldstid. Der tar viimot nyopererte pasienter og andre pasienter som trenger enkortere observasjon.

Vi har ansatt intensivsykepleiere og sykepleiere som jobber i nært samarbeid med anestesileger, moderleger, fysioterapeut og egneassistenter.

De ansatte jobber både på intensiv og oppvåkning. Det viser seg at mange sykepleiere som begynner i jobb på avdelingen tar videreutdannelse i intensivsykepleie. Det er en trend vi håper at fortsetter med nye tilsettinger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • På intensiv legger vi stor vekt på å gi pasientene god og riktig sykepleie til enhver tid, og er særlig opptatt av mobilisering til intensivpasienter. Vi har også nær kontakt med de pårørende. I tillegg er vi en avdeling med mye medisinskteknisk utstyr som vi har god opplæring på.
 • Oppvåkningen er en aktiv avdeling der mange opererte pasienter er innom hver dag

Kvalifikasjoner:

 • Intensivsykepleier
 • Sykepleier kan også søke, men bør ha to års relevant praksis og ansettes i vikariat

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Er profesjonell, fleksibel og personlig i møte med pasienter, pårørende og kolleger
 • Må kunne takle å arbeide under stress

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr god opplæring med veiledning av intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier
 • Vi har et høyt faglig nivå med internundervisning hver uke
 • Vi har årlige fagdager og kompetansesikringsdag
 • Vi har utfordrende og spennende arbeidsdager
 • I tillegg ønsker vi å ha et godt arbeidsmiljø