Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Intensivenheten i Arendal har behov for flere ansatte.
I den forbindelse har vi ledig 3 x 100 % faste stillinger for intensivsykepleier med tiltredelse snarest.

Sykepleier uten intensivutdannelse kan søke på stilling, men må ha to årsrelevant praksis og kan bli tilsatt i vikariat.

Arbeid p.t. 3-delt fleksibel turnus eventuelt nattstilling med arbeid p.t. hver 3. helg. I tillegg må det påregnes 2 ekstra helger i året.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling i enheten eller AIO-avdelingen.

Intensivenheten i Arendal er en del av AIO avdelingen. Intensiv har 12 sengeplasser fordelt på enerom og flersengsrom. Av disse sengeplassene er 2 luftsmitteisolater.

Vi er en generell intensivavdeling med hovedvekt på medisinske pasienter.Vi tar også imot andre pasienter som har behov for avansert intensivbehandling,traume observasjon, overvåkning etter operasjoner og andre diagnoser.Sørlandetsykehus Arendal har PCI behandling for Agder og Telemark og i den forbindelse behandlervi mange ustabile hjertepasienter.

I tillegg har vi en oppvåkningsavdeling med 11 sengeplasser. Denne enheten er åpen fra mandag til fredag på dag- og kveldstid. Der tar vi imot nyopererte pasienter og andre pasienter som trenger en kortere observasjon.

Vi har ansatt intensivsykepleiere og sykepleiere som jobber inært samarbeid med anestesileger, moderleger, fysioterapeut ogegne assistenter.

De ansatte jobber både på intensiv og oppvåkning. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for ådokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til åsøke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etniskbakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

På intensiv legger vi stor vekt på å gi pasientene god og riktig sykepleie til enhver tid, og er særlig opptatt av mobilisering til intensivpasienter. Vi har også nær kontakt med de pårørende. I tillegg er vi en avdeling med mye medisinskteknisk utstyr som vi har god opplæring på.
Oppvåkningen er en aktiv avdeling der mange opererte pasienter er innom hver dag

Kvalifikasjoner:

 • Intensivsykepleier
 • Sykepleier med 2 års relevant erfaring kan også søke, men vil bli ansatt i vikariat. Vi ønsker sykepleier som er interessert i å jobbe med akutt kritisk syke pasienter, og ønsker å starte på videreutdanning innen intensivsykepleie
 • Evner å arbeide selvstendig, men også fungerer i team

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Er profesjonell, fleksibel og personlig i møte med pasienter, pårørende og kolleger
 • Må kunne takle å arbeide under stress

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr god opplæring med veiledning av intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier
 • Vi har et høyt faglig nivå med internundervisning hver uke
 • Vi har årlige fagdager og kompetansesikringsdag
 • Vi har utfordrende og spennende arbeidsdager
 • I tillegg ønsker vi å ha et godt arbeidsmiljø